BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2016/11

Selvästi muita maita nopeamman talouskasvun ja vahvistuneen valuuttakurssin myötä Kiinan maakuntien koko on kasvanut nopeasti. Nimellisellä bruttokansantuotteella mitattuna Kiinan suurin provinssi Guangdong on suurin piirtein saman kokoinen markkina kuin Meksiko ja vain hieman pienempi kuin Venäjä, jonka BKT dollareissa on laskenut voimakkaasti laman ja ruplan heikentymisen myötä. Kiinan toiseksi ja kolmanneksi suurimmat provinssit Jiangsu ja Shandong ovat nekin molemmat suurempia kuin Indonesian talous. Kiinan kolme suurinta maakuntaa ovat kuitenkin omassa kastissaan ja erot maakuntien välillä ovat suuria. BKT:lla mitattuna pienin provinssi on Tiibet, ja sen koko on vain sadasosa Guangdongista.

Viime vuosina nopeinta talouskasvu on ollut Chongqingissa ja köyhissä Tiibetin ja Guizhoun maakunnissa, joissa kasvu on huidellut edelleen yli 10 prosentissa. Joissakin perinteisissä raskaan teollisuuden maakunnissa sen sijaan kasvu on hidastunut tuntuvasti. Shanxissa ja Liaoningissa kasvu oli hitainta ja jäi vain 3 prosenttiin. Näillä alueilla myöskään lähivuodet eivät näytä ruusuisilta. Molemmissa maakunnissa on paljon ylikapasiteettialojen toimintaa, jota keskushallinto pyrkii sulkemaan. Maakunnat ymmärrettävästi vastustavat kiivaasti tuotantolaitosten sulkemisia.

Kiinan maakuntien tilastoihin pitää suhtautua varauksella. Vaikka maakunnat ovat laskeneet kasvutavoitteitaan, kasvu on jäänyt viime vuosina tavoitteesta lähes kaikissa maakunnissa. Alueiden uskotaan kuitenkin raportoivan edelleen kaunisteltuja tilastoja, sillä alueen talouskehitys vaikuttaa edelleen maakuntapäättäjien uranäkymiin. Tämän vuoksi Kiinan tilastovirasto tekee alueilla itsenäisesti omia selvityksiä, joiden perusteella se arvioi maakuntien antamien tietojen tilastovirheitä ja oikaisee kansallisia tilastoja. Esimerkiksi maakuntatilastojen pohjalta laskettaessa koko Kiinan talous kasvoi viime vuonna noin 8 % eli 1 prosenttiyksikön nopeammin kuin kansallinen tilasto osoittaa. Lisäksi Kiinan talouden koko on 31 alueen tilastojen pohjalta noin 7 % suurempi kuin tilastoviraston raportoima BKT.

Kiinan 10 suurinta maakuntaa vuonna 2015
201611k.png
Lähteet: CEIC ja Kiinan tilastovirasto


Näytä viikkokatsaus 2016/10 Näytä viikkokatsaus 2016/12