BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/18

BOFIT julkaisi huhtikuun lopulla tuoreen ennusteen Kiinan talouden kehityksestä vuosina 2024–2026. Talouskehitystä painavat useat suhdannetekijät, kuten kiinteistömarkkinoiden kriisi ja kuluttajien heikko luottamus. Ennusteessa oletamme kiinteistörakentamisen ja -kaupan supistumisen jatkuvan. Lisäksi vientiteollisuuden näkymät pysyvät heikkona johtuen mm. jännitteistä Kiinan ja sen monien tärkeimpien kauppakumppanien välillä. Näiden tekijöiden takia odotamme todellisen talouskasvun jäävän viime vuotta ja kuluvalle vuodelle asetettua ”noin 5 prosentin” tavoitetta hitaammaksi. Ennustamme Kiinan bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna noin 4 %. Rakenteelliset tekijät, kuten väestön nopea ikääntyminen ja hyvin korkeiksi nousseet velka-asteet, hidastavat kasvua pidemmällä aikavälillä. Vuosina 2025–2026 kasvun odotetaan jäävän 3 prosentin paikkeille, mikä on lähellä maailmantalouden kasvuvauhtia. 

Viime syksyn ennusteeseemme verrattuna talouden kokonaiskuvassa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä talouskehitys oli odotettua pirteämpää teollisuuden vetämänä ja kokonaistuotanto kasvoi virallisten tilastojen mukaan 5,3 % (BOFIT Viikkokatsaus 16/2024). Maaliskuussa kasvu kuitenkin hidastui tammi-helmikuusta. Odotamme hidastumisen jatkuvan loppuvuonna. Viralliset tilastot eivät välttämättä anna täysin totuudenmukaista kuvaa Kiinan talouskehityksestä, ja arvioimme todellisen talouskasvun jääneen viime vuosina jonkin verran virallisesti ilmoitettua hitaammaksi. Tilastojen osin entisestään heikentynyt laatu vaikeuttaa taloustilanteen arvioimista ja myös lisää ennusteen epävarmuutta.

Rakennussektorin alamäen jatkuessa (BOFIT Viikkokatsaus 18/2024) Kiina on pyrkinyt siirtämään talouspolitiikan painopistettä teollisuuden ja erityisesti korkean teknologian tukemiseen. Tavoitteena on parantaa kokonaistuottavuutta. Painopisteen muutos pois rakentamisesta ja infrastruktuuri-investoinneista tuottavuuden parantamiseen olisi tervetullutta, mutta vielä on liian aikaista arvioida kommunistisen puolueen tavoitteiden käytännön toteutusta ja kasvuvaikutuksia. Riskinä on, että valtiovetoinen tuotannon lisääminen johtaa hukkainvestointeihin ja ylikapasiteettiin monilla aloilla, varsinkin kun kotimainen kysyntä on suhteellisen vaimeaa. Tuottavuuden kasvattamiseksi kaivattaisiin yksityisten yritysten toimintamahdollisuuksien ja liiketoimintaympäristön vahvistamista. Tämä on ristiriidassa viimeaikaisten toimien kanssa, joilla puolue on entisestään kiristänyt otettaan taloudesta. Odotetut investoinnit tuotantokapasiteettiin joka tapauksessa ylläpitävät Kiinan-viennin jo nykyisellään erinomaista hintakilpailukykyä, mikä puolestaan voi lisätä jännitteitä Kiinan ja sen kauppakumppanien välillä.

Kiina ei ole onnistunut saamaan finanssipolitiikkaansa kestävälle pohjalle. Nopean ikääntymisen aiheuttamat kustannukset tulevat vain vaikeuttamaan tilannetta tulevina vuosina. Julkisen talouden tasapainottamiseksi tarvittaisiin uusia tulolähteitä, erityisesti verotulojen kasvattamista. Erityisen vaikea tilanne on aluetasolla, koska alueiden vastuulla on suurin osa talouden tukitoimista ja toisaalta julkisesta velasta. Talouden elvytysvara on kaventunut entisestään. Kuluvan vuoden budjetissa odotetaan vain hyvin maltillista tulojen ja menojen kasvua. Tämä ei anna tilaa laajalle finanssipolitiikan elvytykselle, ja valtion varoja aiotaan suunnata kohdennetusti ongelma-aloille, kuten alueiden ja kiinteistösektorin tukemiseen. Rahapolitiikassa laajamittaista keventämistä rajoittavat valuuttakurssin heikkeneminen ja pääoman ulosvirtauspaineet.

Ennusteeseen sisältyy useita riskejä. Pankkisektorin todellisesta tilasta on vaikea saada hyvää kokonaiskuvaa ja ongelmia voi piillä erityisesti pienemmissä pankeissa. Rakennuttajien mittavat rahoitusvaikeudet voisivat kasaantuessaan horjuttaa pankkeja ja levitä laajemmin rahoitusmarkkinoille, jolloin niillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia myös reaalitalouteen. Kiinan heikentynyt julkisen talouden tila aiheuttaa paineita finanssipolitiikalle ja vaikeuttaa esiin nousevien ongelmien hoitamista. Lisäksi Kiinan ulkosuhteet jatkuvat jännitteisinä, ja geopoliittisia riskejä on runsaasti.

BOFITin Kiina-ennuste vuosiksi 2024–2026 ja kasvukontribuutiot
202418_Ki1.png
Lähteet: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2024/17 Näytä viikkokatsaus 2024/19