BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/16

Kiinan tilastoviraston mukaan maan BKT kasvoi tammi-maaliskuussa 5,3 % vuodentakaisesta. Suurin osa kasvusta tuli kulutuskysynnästä (3,9 prosenttiyksikköä). Nettoviennin kontribuutio oli 0,8 prosenttiyksikköä ja vain 0,6 prosenttiyksikköä talouskasvusta tuli investointikasvusta. Tarjontaeristä teollisuus ja rakentaminen kasvoi 6 % vuodentakaiseen verrattuna ja palvelusektori 5 %. Edelliseen neljännekseen verrattuna BKT:n kasvu kiihtyi 1,6 prosenttiin (6,6 % vuositasolle korotettuna).

BOFITin vaihtoehtoinen laskelma arvioi ensimmäisen neljänneksen kasvun jääneen jälleen jonkin verran virallisesti ilmoitettua hitaammaksi. Talouskasvun arvioidaan olleen keskimäärin 4,3 % vuodentakaiseen verrattuna.  

Kuukausitilastoissa sekä teollisuustuotannon että vähittäiskaupan vuosikasvu hidastuivat selvästi maaliskuussa. Teollisuustuotanto kasvoi tilastoviraston mukaan 4,5 % vuodentakaisesta (7 % tammi-helmikuussa) ja teollisuustuotannon määrä laski helmikuuhun verrattuna. Vähittäiskaupan reaalikasvu jäi vain noin 3 prosenttiin maaliskuussa (6,2 % tammi-helmikuussa).

Vähittäiskaupan ja teollisuustuotannon kasvu hidastui maaliskuussa
202416_Ki1.png
Huom. Vähittäiskaupan reaalikasvu on arvioitu kuluttajahintainflaation avulla, silloin kun tilastoja ei ole saatavilla.
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.

Myös vientikysyntä supistui maaliskuussa. Dollareissa mitattuna Kiinan tavaraviennin arvo väheni 8 % vuodentakaisesta (tammi-maaliskuussa +2 %). Tavaratuonnin arvo laski 2 % (tammi-maaliskuussa +2 %). Juan on heikentynyt dollariin nähden vuodetakaiseen verrattuna ja juaneissa mitattuna ulkomaankaupan kehitys ei ole aivan yhtä heikkoa. Maaliskuussa viennin arvo laski 4 % ja tuonin arvo kasvoi 2 %. Tammi-helmikuussa vientihinnat ovat olleet selvästi vuodentakaista pienemmät ja Kiinan tullin arvion mukaan vientimäärä kasvoi ripeästi.

Tulojen kasvu pysyi ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvua vauhdikkaampana. Tilastoviraston mukaan henkeä kohden lasketut käytettävissä olevat tulot kasvoivat reaalisesti 6,2 % vuodentakaisesta. Tilastoviraston julkaisemassa kaupunkialueiden kokonaistyöttömyysasteessa tapahtuu vain pieniä muutoksia ja maaliskuussa se oli 5,2 %. Viime vuoden lopulla uudella menetelmällä aloitettu tilasto nuorisotyöttömyysasteesta (16–24-vuotiaat) nousi helmi-maaliskuussa 15,3 prosenttiin (tammikuussa 14,6 %).

Kotimaan hintakehitys pysyy vaimeana ja kuluttajahintojen nousu hidastui maaliskuussa 0,1 prosenttiin (0,7 % helmikuussa). Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kuluttajahinnat olivat viime vuoden tasolla ja tuottajahinnat laskivat 2,7 % vuodentakaisesta.

JUANIN KURSSIA PIDETTY VAKAANA DOLLARIIN NÄHDEN HEIKKENEMISPAINEESTA HUOLIMATTA

Juanin dollarikurssiin vaikuttaa jälleen kohdistuvan samankaltaista heikkenemispainetta kuin viime syksynä. Heikkenemispainetta pitävät yllä dollarin vahvistuminen muihinkin valuuttoihin nähden, suuri korkoero Yhdysvaltoihin nähden sekä Kiinan kotimaantalouden epävarmuus ja geopolitiikka. Keskiviikkona 17.4. yhdellä dollarilla sai 7,24 juania. Kurssi on selvästi heikompi mihin Kiinassa on ehditty tottua. Dollariin nähden juan on ollut viimeksi näin heikko viime syksynä ja sitä ennen vuonna 2008. Juanin off-shore -kurssi (CNH) on ollut koko alkuvuoden hieman Manner-Kiinan kurssia (CNY) heikompi, mikä viittaa heikentymispaineeseen. Eilen CNH:n dollarikurssi oli 7,25. Juanin eurokurssi pysytteli varsin vakaana loppusyksystä lähtien, mutta viimeisen viikon aikana juan on vahvistunut euroon nähden. Keskiviikkona 17.4. eurolla sai 7,70 juania. Juanin kauppapainotetut kurssit ovat viime kesästä lähtien pysyneet suhteellisen vakaina.

Kiinan keskuspankki säätää juanin kurssia monin keinoin. Vaikka juanin kurssin määräytymisen taustalla on virallisesti valuuttakori, käytännössä valuuttatoimet tehdään edelleen dollarikurssiin nähden. Alkuvuonna juanin päivittäinen keskikurssi (fix) on pidetty vakaana 7,1:ssä dollariin nähden. Näin on toimittu siitäkin huolimatta, että juanin kurssi on ollut toistuvasti päivittäisen sallitun vaihteluvälin (+/- 2 % keskikurssiin nähden) heikommassa laidassa. Toisin sanottuna juan on pyrkinyt heikentymään enemmän mitä keskuspankki on sen antanut. Keskuspankki ei vaikuta käyttäneen valuuttavarantoa juanin puolustamiseen merkittävässä määrin. Sen sijaan valtion kontrolloimat suuret liikepankit osallistuvat valuutan hallintaan, mikä tekee valuuttatoimista varsin läpinäkymättömiä. Liikepankit hoitavat myös CNH-kurssin hallintaa keskuspankin ja Hongkongin valuuttaviranomaisen HKMA:n tuella.

Juanin dollarikurssi on viime aikoina pysytellyt sallitun vaihteluvälin ylälaidassa
202416_Ki2.png
Lähteet: PBoC, Macrobond and BOFIT.

Reaalisia vuosimuutoksia ja kuluttajahinnat, %
202416_Ki3_2.png
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Kiinan tulli, WTO, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2024/15 Näytä viikkokatsaus 2024/17