BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/14

Taiwanin ulkomaankauppaan painottunut talous on kahlannut läpi pari haasteellista vuotta, mutta taloustilanne on piristymässä. Taiwanin tilastoviranomainen ennustaa reaalisen BKT:n kasvavan 3,4 % tänä vuonna, mikä olisi huomattava parannus viime vuoden 1,3 prosentin kasvusta. Taiwanin keskuspankki puolestaan näkee talouskasvun yltävän tänä vuonna 3,2 prosenttiin. Taiwan, jonka vuosittainen talouskasku on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 3,1 %, kuuluu Aasian kehittyneimpiin talouksiin ja sen bruttokansantuote asukasta kohden on linjassa Japanin ja Etelä-Korean kanssa (32 000 dollaria vuonna 2023).

Vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä Taiwanin talous kasvoi 4,9 % vuotta aiemmasta (+2,2 % kolmannella vuosineljänneksellä) sekä suotuisan pohjavaikutuksen että voimistuneen yksityisen kulutuksen tukemana. Tilanne työmarkkinoilla on parantunut viime kuukausien aikana ja kuluttajien luottamus on vahvistunut, joskin tämän viikkoinen maanjäristys tuo näkymiin epävarmuutta. Kiinteiden investointien osalta tilanne on kuitenkin yhä heikohko ja valmistavan teollisuuden ostopäällikköindeksit osoittavat liiketoimintaympäristön olevan edelleen haasteellinen.

Ulkomaankaupan puolella Taiwanin vienti osoittaa piristymisen merkkejä maailmantalouden kysynnän stabiloituessa ja tekoälyyn sekä muuhun korkeaan teknologiaan liittyvän yritystoiminnan kasvaessa voimakkaasti. Tuonti on puolestaan pysynyt varsin vaisuna, joten nettovienti tukee Taiwanin talouskasvua. Taiwan on johtava edistyneimpien mikrosirujen valmistaja, joten sen asema maailman toimitusketjuissa on huomattavan tärkeä. Mikrosirujen lisäksi erilaiset tietotekniikkalaitteet ovat Taiwanin tärkeimpiä vientituotteita. Sen merkittävimmät vientimarkkinat ovat manner-Kiina, Yhdysvallat, Hongkong, Euroopan Unioni sekä Japani.

Taiwanin keskuspankki yllätti rahoitusmarkkinat maaliskuun 21. päivä nostaessaan odotusten vastaisesti ohjauskorkoaan (the benchmark discount rate) 0,125 prosenttiyksiöllä 2,0 prosenttiin. Rahapolitiikan kiristäminen alkoi maaliskuussa 2022 ja sen jälkeen ohjauskorkoa on nostettu yhteensä 0,875 prosenttiyksikköä. Viimeisimmällä toimellaan keskuspankki halusi varmistaa, että inflaatio-odotukset pysyvät maltillisina huolimatta siitä, että huhtikuinen sähkönhintojen nosto (keskimäärin 11 %) sekä voimistuva talouskasvu voivat tuoda mukanaan inflaatiopaineita. Taiwanin kuluttajahinnat nousivat helmikuussa 3,1 % vuotta aiemmasta, kiihtyen tammikuun 1,8 prosentin lukemasta. Vastaavasti pohjainflaatio nousi 2,9 prosenttiin tammikuun 1,6 prosentista. Kaiken kaikkiaan Taiwanin inflaatio on pysynyt varsin maltillisena viime vuosien aikana ja 3,6 prosentin inflaatiohuippu mitattiin kesäkuussa 2022. Keskuspankki odottaa hintapaineiden vaimenevan lähikuukausina, ja ennustaa inflaation vuosikeskiarvon asettuvan 2,2 prosenttiin (pohjainflaatio 2,0 %), joka olisi linjassa keskuspankin hintavakaustavoitteen kanssa. Arvioidessaan Taiwanin taloustilannetta tulevina kuukausina keskuspankki ilmoitti kiinnittävänsä erityistä huomiota useisiin maailmantalouden tapahtumiin, kuten muiden keskuspankkien rahapoliittisiin päätöksiin, Kiinan talouden riskeihin, kansainvälisiin raaka-ainehintoihin, geopoliittisiin riskeihin sekä äärimmäisiin sääilmiöihin.

Taiwanin taloudessa on havaittavissa varovaista elpymistä
202414_Ki2_6.png
Lähteet: Bloomberg ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2024/13 Näytä viikkokatsaus 2024/15