BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/14

Kiinan keskuspankin alaisuudessa toimiva valuuttaviranomainen SAFE julkaisi viime viikolla vuoden 2023 maksutaseen. Maksutaseen eristä vaihtotaseen (mm. tavara- ja palvelukauppa) ylijäämä oli viime vuonna 253 mrd. dollaria (1,4 % BKT:stä), mikä oli selvästi vähemmän kuin vuonna 2022 (443 mrd. dollaria). Rahoitustaseen (mm. suorat sijoitukset, portfoliosijoitukset ja lainat) kautta rahaa virtasi ulos maasta ja rahoitustaseen alijäämä oli 210 mrd. juania. Keskuspankin varannot pysyivät liki ennallaan (-5 mrd. juania), mikä viittaa siihen, ettei keskuspankki operoinut merkittävästi valuuttamarkkinoilla valuutan puolustamiseksi viime vuonna. Tosin valtionomistamien liikepankkien tiedetään olleen aktiivisia valuuttamarkkinoilla. Maksutaseen virhe-erä osoitti kiinalaisittain pientä 38 mrd. dollarin alijäämää, mikä tarkoittaa, että rahavirrat on onnistuttu kohdentamaan varsin hyvin.

Vaihtotaseen eristä tavarakaupan ylijäämä pieneni alle 600 mrd. dollariin, kun se vuonna 2022 oli ollut ennätyssuuri 670 mrd. dollaria. Palvelukaupassa alijäämä paisui yli sadalla miljardilla dollarilla lähes 210 mrd. dollariin. Maksutaseen mukaan valtaosa palvelukaupan alijäämän levenemisestä tuli matkailutuonnin kasvusta, kun viime vuonna kiinalaisten matkailijoiden ja muiden tilapäisesti ulkomailla oleskelevien ulkomailla käyttämä rahamäärä (200 mrd. dollaria) palasi jo lähelle vuoden 2019 summaa (250 mrd. dollaria). Muut tilastot antavat eri kuvan kiinalaisten ulkomaanmatkailusta. Kiinan kulttuuri- ja turismiministeriön mukaan viime vuonna ulkomaille lähtijöitä oli 60 % vuoteen 2019 nähden ja Kiinan siviili-ilmailuhallinnon mukaan ulkomaanlentojen matkustajamäärä oli viime vuonna vain 40 % vuoden 2019 määrästä. Matkailuviennin ja -tuonnin mittaaminen on vaikeaa, mutta on mahdollista, että pääomia on virrannut matkailumenoina Kiinan pääomarajoitteiden ohi.

Rahoitustaseessa näkyvät Kiinan oman taloustilanteen ja geopolitiikan tuomat epävarmuudet. Suorien sijoitusten virta Kiinaan jäi hyvin pieneksi, vain 43 mrd. dollariin. Vastaavia lukemia on viimeksi tilastoitu vuosituhannen vaihteessa. Kun suorien sijoitusten virta pois Kiinasta jatkui viime vuosien suuruisena (185 mrd. dollaria), suorien sijoitusten nettovirta pois Kiinasta kasvoi ennätyssuureksi (142 mrd. dollaria). Portfoliosijoituksissa virrat olivat maltillisia. Niitä virtasi sisään vaatimattomat 14 mrd. dollaria, joskin vuonna 2022 koettu ulkomaisten portfoliosijoitusten voimakas vetäytyminen Kiinan markkinoilta näyttää jääneen yhden vuoden ilmiöksi. Kiinalaisten portfoliosijoitukset ulkomaille laskivat 77 mrd. dollariin, kun viime vuosina lukema on ollut reilusti sataa miljardia dollaria suurempi.

Kiinan maksutaseen pääerien kehitys vuosineljänneksittäin
202414_Ki1.png
Lähteet: SAFE, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2024/13 Näytä viikkokatsaus 2024/15