BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/06

Kiinan tilastoviraston mukaan viime vuonna BKT:n kasvuvauhti vaihteli maakunnissa pääasiassa 4–6 prosentin välimaastossa, joskin joissakin taloudellisesti pienemmissä maakunnissa kuten Hainanilla ja Tiibetissä tilastoitiin korkeampia kasvulukuja. Monessa maakunnassa kasvu jäi selvästi tavoiteltua hitaammaksi. Esimerkiksi suuremmista aluetalouksista Henanissa ja Hunanissa BKT:n kasvu jäi neljän prosentin pintaan ja lähes 2 prosenttiyksikköä tavoiteltua hitaammaksi.

Kiinassa maakunnilla on pitkään ollut taipumus raportoida tavoitteet täyttäviä ja todellisuutta parempia talouslukuja. On terve merkki, että nykyisin osa maakunnista raportoi tavoitteet alittavia BKT:n kasvulukuja. Yksi alueiden BKT-tilastoinnin ongelmia pitkään heijastellut esimerkki oli se, että alueiden yhteenlaskettu BKT oli selvästi suurempi kuin tilastoviraston ilmoittama kansallinen BKT (esim. BOFIT Viikkokatsaus 11/2016). Tämä ongelma näyttää väistyneen ja nykyisin aluetalouksien summan ero kansalliseen BKT:en on varsin vähäinen. Suurin syy lienee se, että vääristelystä kiinni jääneiden alueiden kuten Liaoningin, Shandongin, Tianjinin, Jilinin, Sisä-Mongolia ja Heilongjiangin BKT:ta on korjattu selvästi pienemmäksi.

Osaltaan maakuntien kasvun jääminen tavoitteesta johtuu myös niiden aiempaa tukalammasta taloustilanteesta. Moni alue on velkaantunut pahoin, kun talouden kasvuvauhtia on pyritty pitämään korkeana tukitoimin, koronatoimet vaativat varoja ja niiden tulopohja on rapautunut kiinteistösektorin alamäen vuoksi. IMF:n tuoreiden arvioiden mukaan maakunnat ovat ottaneet velkaa 32 % BKT:stä laskemalla liikkeelle velkakirjoja ja 48 % BKT:stä budjettien ulkopuolelle perustamiensa rahoitusyhtiöiden (LGFV) kautta. Virallisten tilastojen mukaan alueiden liikkeelle laskemien velkakirjojen pelkät korkomenot olivat noin 1 % BKT:stä viime vuonna. Korkomenot kasvoivat 10 % vuotta aiemmasta siitäkin huolimatta, että keskuspankki laski hivenen politiikkakorkojaan.

Alueiden velkaantuminen huolettaa Pekingissä. Viime kädessä alueiden ongelmat kaatuvat keskuksen hoidettavaksi, vaikka keskushallinto korostaakin, että alueiden pitää itse hoitaa velkaongelmansa ja että LGFV-velat eivät ole julkista velkaa. Tammikuussa keskushallinto komensi pahoin velkaantuneita alueita keskeyttämään tai hidastamaan investointihankkeitaan. Nimettyjä maakuntia olivat Tianjin, Sisä-Mongolia, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangxi, Chongqing, Guizhou, Yunnan, Gansu, Qinghai ja Ningxia. Kaikki nimetyt maakunnat ovat talouden kooltaan keskitasoa pienempiä.

Keskeisimmillä alueilla Pekingissä, Shanghaissa ja Guangdongissa tavoitellaan tänä vuonna 5 prosentin BKT:n kasvuvauhtia. Yleensä näiden alueiden tavoite on ollut linjassa kansallisen tavoitteen kanssa, mitä Kiina ei ole vielä julkistanut. Muilla alueilla kasvutavoite on asetettu 5–6 prosenttiin muutamaa poikkeusta luukuunottamatta (Tianjin 4,5 %, Hainan 8 % ja Tiibet 8 %). Noin puolet alueista laski kasvutavoitettaan viime vuodesta, tavallisesti puoli prosenttiyksikköä, ja vain muutama nosti tavoitettaan.

Kiinan taloudellisesti suurimpien maakuntien BKT:n koko, kasvuvauhdit sekä tavoite 2024

  Nimellinen kasvu 2023, % Reaalinen kasvu 2023, % Tavoite 2024, % BKT, mrd. juania
Guangdong 4,8 4,8 5 13 567
Jiangsu 5,0 5,8 5 12 822
Shandong 5,1 6 5 9 207
Zhejiang 5,8 6 5,5 8 255
Sichuan 6,2 6 6 6 013
Henan 1,6 4,1 5,5 5 913
Hubei 5,8 6 6 5 580
Fujian 5,0 4,5 5,5 5 436
Hunan 5,2 4,6 6 5 001
Shanghai 5,4 5 5 4 722
Anhui 5,5 5,8 6 4 705
Hebei 4,7 5,5 5,5 4 394
Peking 5,3 5,2 5 4 376

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, maakunnat, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2024/05 Näytä viikkokatsaus 2024/07