BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/07

Venäjän BKT kasvoi ennakkotietojen mukaan odotettua nopeammin viime vuonna

Venäjän tilastolaitos Rosstatin viime viikolla julkaisemien ennakkotietojen mukaan Venäjän BKT kasvoi 3,6 % vuonna 2023. Kasvu oli selvästi nopeampaa, kuin kansainväliset ja venäläiset ennustajat odottivat. Esim. Venäjän keskuspankin viimeisimmässä, marraskuussa julkaistussa ennusteessa vuoden 2023 BKT:n kasvuksi ennakoitiin noin 2,5 % ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n tämän vuoden tammikuun lopulla julkaistussa ennusteessa 3 %.    

Kokonaisluvun lisäksi Rosstat julkaisi tällä kertaa poikkeuksellisen nopeasti myös tarkemmat erittelyt BKT:n alaeristä sekä kysyntä- että tarjontapuolelta. Vienti- ja tuontilukuja julkaistiin edelleen vain rajoitetusti, mikä vaikeuttaa myös muiden BKT-tietojen tulkintaa. Edelleenkään ei ole selviä merkkejä tilastojen laajamittaisesta ja järjestelmällisestä peukaloinnista, mutta tilastoihin liittyvä epävarmuus ja epäjohdonmukaisuus ovat lisääntyneet. Venäjän talous varmasti kasvoi viime vuonna, mutta täsmällisiin kasvulukuihin voi suhtautua entistä suuremmalla varauksella.     

Kotimainen kysyntä veti kasvua ja tuki sotateollisuutta

BKT:n kasvua on vetänyt kotimaisen kysynnän lisääntyminen. Alustavien tietojen mukaan julkinen kulutus kasvoi viime vuonna 3,6 % eli enemmän kuin koskaan aiemmin vuoteen 1996 ulottuvassa BKT-tilastoinnissa. Kotitalouksien kulutus elpyi vahvasti vuoden 2022 pudotuksen jälkeen. Kiinteille investoinneille raportoitiin kasvua peräti 10,5 % ja viime vuonna myös varastojen kasvu kääntyi jälleen huomattavasti positiiviseksi. Ulkomaankaupan luvut julkaistiin vain käyvillä hinnoilla mitattuna, eli niistä ei voi erottaa hintamuutosten vaikutuksia. Venäjän eristymistä globaalista taloudesta kuvaa kuitenkin se, että viennin osuus BKT:stä oli viime vuonna enää 23 %, eli pienempi kuin koskaan aiemmin BKT:n tilastohistoriassa.        

Kotimaisen kysynnän kasvu näkyi tarjontapuolella etenkin sotaan kytkeytyvillä teollisuudenaloilla, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa. Sotaan kytkeytyvä teollisuus ja rakentaminen ovatkin kasvaneet vahvasti koko sodan ajan ja niiden tuotanto oli vuonna 2023 huomattavasti suurempaa kuin vuonna 2021. Etenkin jalostusteollisuus on nojannut vahvasti sotaan liittyviin aloihin. Niiden tuotanto oli viime vuonna noin 35 % suurempi vuoteen 2021 verrattuna, kun muun jalostusteollisuuden yhteenlaskettu tuotanto oli 0,4 % pienempi. Elpymisestä huolimatta monien alojen, kuten autoteollisuuden ja lentoliikenteen, tuotanto alitti viime vuonna vielä selvästi sotaa alittavan tasonsa.

Venäjän BKT:n kasvua ovat vetäneet sotaan kytkeytyvät teollisuudenalat ja rakentaminen
202407_Ve1.png
Huom, Sotateollisuus viittaa sotaan kytkeytyviin jalostusteollisuuden toimialoihin (metallien jalostus, elektroniikkateollisuus ja muiden liikennevälineiden valmistus), joilla arvioidaan Venäjän sotateollisuuden kehitystä.

Lähteet: Rosstat, BOFIT.

Tuotannon kasvu on hidastumassa

Kuukausitason tilastot viittaavat siihen, että tuotannon kasvu on hiipunut viime kuukausina. Sekä teollisuustuotanto, vähittäiskauppa että muut palvelut ovat pysyneet lähes samalla tasolla jo monta kuukautta. Vain rakentaminen näyttää jatkaneen kasvussa vielä viime vuoden lopussakin. 

Tuotannon kasvua on rajoittanut etenkin työvoimapula. Työttömyysaste on painunut historiallisen alas noin 3 prosentin tuntumaan. Samalla palkat ovat nousseet vauhdikkaasti, mikä on tukenut kulutuskysyntää. Rosstatin ennakkotietojen mukaan venäläisten keskimääräinen kuukausipalkka oli tammi-marraskuussa reaalisesti (eli hintojen nousun suhteen korjattuna) lähes 8 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

Inflaatio kiihtyi selvästi viime vuoden loppupuolella. Joulukuussa 2023 ja tammikuussa 2024 kuluttajahinnat nousivat 7,4 % vuotta aiemmasta. Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet vielä nopeammin. Venäjällä huolta ovat herättäneet etenkin kananmunien ja liha- sekä kanatuotteiden hinnannousu. Vielä tammikuussakin kananmunien hinta nousi 59 % vuotta aiemmasta ja liha- sekä kanatuotteiden 16 %. Venäjän keskuspankki on viime kuukausina nostanut reippaasti ohjauskorkoaan inflaation hillitsemiseksi. Korko on nyt 16 % ja markkinoilla odotetaan keskuspankin pitävän koron ennallaan huomisessa kokouksessaan.     

Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan tänä vuonna. IMF odottaa BKT;n kasvuksi 2,6 %, OECD 1,8 % ja Consensus Economicsin kokoamien ennusteiden tammikuun keskiarvo oli 1,7 %. Kaikissa ennusteissa BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2025 edelleen noin 1 prosenttiin. Venäjän talouskasvu on jäämässä selvästi globaalia kehitystä hitaammaksi, sillä maailmantalouden odotetaan kasvavan noin 3 % vuosina 2024 ja 2025. 

Kasvu on hiipunut Venäjällä useimmilla toimialoilla viime kuukausina
202407_Ve2.png
Lähteet: Macrobond, Rosstat, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2024/06 Näytä viikkokatsaus 2024/08