BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/49

VÄHITTÄISKAUPPA JA SOTATEOLLISUUS YLLÄPITIVÄT TUOTANNON KASVUA LOKAKUUSSA

Venäjän talousministeriö arvioi BKT:n kasvaneen lokakuussa 5 % vuotta aiemmasta. Merkittävintä kasvua aikaisempien kuukausien tapaan oli jalostusteollisuudessa (9,5 % vuotta aiemmasta), jossa sotateollisuuteen liittyvät alat, kuten metallituotteiden ja muiden liikennevälineiden kuin henkilöautojen tuotanto kasvoivat edelleen nopeimmin. Kaivannaisten tuotanto oli lokakuussa lähellä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa. Vähittäiskaupassa kasvu on kiihtynyt selvimmin (12,7 % vuositasolla lokakuussa) alhaisen vertailutason ja verrattain suurien palkankorotusten siivittäminä.

Kaupan alalla vahvaa kasvua lokakuussa
202349_v1.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.

TYÖVOIMAPULA JOHTANUT ENNÄTYSALHAISEEN TYÖTTÖMYYTEEN JA PALKKOJEN NOPEAAN NOUSUUN

Inflaatiota ovat osaltaan kiihdyttäneet merkittävät palkankorotukset monilla toimialoilla. Keskimääräinen nimellispalkka oli syyskuussa 13,6 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Inflaatiokorjattuna keskipalkka nousi 7,2 %. Palkkojen nousua ajaa työvoimapula, mikä näkyy ennätysalhaisena työttömyysasteena (2,9 %). Merkittäviä palkankorotuksia on ollut erityisesti jalostusteollisuudessa (keskimäärin 18,8 % syyskuussa) ja sotateollisuuteen kytkeytyvillä aloilla nähtiin jopa yli 20 %:n palkankorotuksia.

INFLAATIO ON KIIHTYNYT JA INFLAATIO-ODOTUKSET NOUSSEET

Kuluttajahintainflaatio on jatkanut kiihtymistään ja hinnat nousivat lokakuussa 7,5 % vuotta aiemmasta. Keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan heinäkuusta lähtien. Kotitalouksien inflaatio-odotukset ovatkin kiihtyneet lähelle vuoden 2022 korkeita tasoja, mikä ennakoi inflaation kiihtymistä jatkossa. Samoin yritysten inflaatio-odotukset ovat kivunneet korkeisiin lukemiin kasvaneiden työvoimakustannusten myötä. Muun muassa tästä syystä analyytikot odottavat Venäjän keskuspankin nostavan ohjauskorkoaan edelleen nykyisestä 15 %:sta seuraavassa kokouksessaan 15.12. Vastaava korkotaso on viimeksi nähty toukokuussa 2022.

Venäjän keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa jyrkästi inflaation kiihtyessä
202349_v2.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT.

LÖYSÄ BUDJETTIPOLITIIKKA VAIKEUTTAA INFLAATION SUITSIMISTA

Valtion menojen kasvu on myös lisännyt inflaatiopaineita. Tammi-lokakuussa federaatiobudjetin menot lisääntyivät 12 % vuotta aiemmasta. Sotamenojen ohella lähestyvät presidentinvaalit vuoden 2024 keväällä lisäävät paineita kasvattaa valtion menoja edelleen tulevina kuukausina. Eläkkeiden indeksikorotuksista on jo ilmoitettu vuodelle 2024.

Budjettikurin löystyminen on suuri muutos verrattuna Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa edeltävään aikaan. Myös ensi vuonna menoja aiotaan lisätä huomattavasti erityisesti sotamenojen vetämänä. Vuoden 2024 budjetin tulopuolta on kritisoitu liian optimistiseksi, kun rahapolitiikkaa on kiristetty huomattavasti ja globaalin talouden näkymissä on epävarmuutta.


Näytä viikkokatsaus 2023/48 Näytä viikkokatsaus 2023/50