BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/48

Juanin valuuttakurssin lähes koko tämän vuoden kestänyt heikkenemistrendi päävaluuttoja vastaan näyttää tulleen päätökseen. Juanin dollarikurssi on viime kuukauden aikana vahvistunut, minkä taustalla on erityisesti dollarin laajempi heikentyminen maailman muita päävaluuttoja vastaan. Kun lokakuun lopussa yhdellä dollarilla sai 7,32 juania, marraskuun lopulla vastaavasti 7,08 juania, mikä kertoo juanin 3,3 % vahvistumista, tosin juan on edelleen 2,6 % heikompi kuin vuoden alussa. Euroa vastaan juanin kurssi näyttää tasaantumisen merkkejä, vaikkakin on edelleen hieman heikentynyt myötäillen euron vahvistumista päävaluuttoja vastaan: tämän hetken EUR/CNY kurssi on 7,77, mikä on 5,3 % heikompi kuin vuoden alussa ja 0,5 % heikompi kuin kuukausi sitten. Kiinan reaalinen kauppapainotettu valuuttakurssi (REER) on heikentynyt 4,8 % vuoden alusta, mutta on pysynyt melko tasaisena viimeisen kuukauden aikana.

Juanin äskettäistä vahvistumista dollaria vastaan edeltää usean kuukauden jakso, jolloin juan heikkeni Yhdysvaltojen kiristyvän rahapolitiikan sekä Kiinan vaisujen talousnäkymien seurauksena. Heikkenemispaineet pakottivat Kiinan keskuspankin puolustuskannalle. Keskuspankki sääntelee kurssia julkaisemalla päivittäin ns. keskikurssin (fixing), jonka suhteen juanin dollarikurssi saa vaihdella 2 % molempiin suuntiin. Dollarin keskikurssi määritellään isojen liikepankkien arvioiden pohjalta, joissa pankkien tulisi huomioida valuutan arvonmuutokset suhteessa valuuttakoriin. Syksyn mittaan juanin heikentyminen alkoi kuitenkin olla liikaa Kiinan keskuspankille, eikä se enää antanut markkinoiden johdattaa juanin kurssia. Esimerkiksi syyskuun puolivälistä marraskuun puoliväliin keskuspankki piti juanin keskikurssin erittäin vakaana, USD/CNY 7,17–7,18 välillä, riippumatta siitä mihin edellisen päivän markkinakurssi oli päätynyt.  

Dollarin vahvistumistrendi näyttää nyt päättyneen, mikä selittyy suurelta osin markkinatoimijoiden odotuksilla Yhdysvaltojen korkopolitiikan suhteen. Yhdysvaltojen inflaatiopaineiden tasaantuminen on saanut markkinat uskomaan, ettei Yhdysvaltojen ohjauskorkoja tarvitse enää nostaa. Näin ollen juan on vahvistunut dollaria vastaan, eikä Kiinan keskuspankin ole enää tarvinnut olla puolustuskannalla. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia Kiinan rahapolitiikan suhteen, sillä keskuspankilla on nyt enemmän tilaa löysentää rahapolitiikkaa, jos Kiinan taloustilanteen katsotaan sitä tarvitsevan.

Juanin kansainvälisen aseman ja käytön lisääminen on yksi Kiinan hallinnon pitkän aikavälin strategisista päämääristä, mikä merkitsee sitä, että Kiinan keskuspankki ei pysty loputtomiin ohjailemaan juanin valuuttakurssia. Kansainvälistymisprosessi on tosin hidas ja kaikkea muuta kuin suoraviivainen, ja se onkin tämän vuoden aikana osittain nytkähtänyt eteenpäin ja osittain taaksepäin. Juanin käyttö Kiinan ulkomaankaupassa on lisääntynyt erityisesti sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi. Länsimaiden asettamien sotaan liittyvien sanktioiden seurauksena juanin käyttö on lisääntynyt etenkin Kiinan Venäjän-kaupassa ja juanin osuus Kiinan ulkomaankaupasta on noussut 25 prosenttiin, kun luku vuotta aiemmin oli 19 % ja ennen hyökkäyssotaa noin 15 %. SWIFT:in välittämissä kansainvälisissä maksuissa juan on viidenneksi käytetyin valuutta ja sen osuus maksuista oli lokakuussa 3,6 % (2,1 % lokakuussa 2022). Samanaikaisesti juanin kansainvälinen käyttö investointivaluuttana on vähentynyt, todennäköisesti Kiinan omien talousongelmien takia ja ulkomaisten sijoittajien vetäessä pääomia pois Kiinasta. IMF:lle raportoivien keskuspankkien allokoiduista valuuttareserveistä oli juaneissa vuoden puolivälissä 2,5 % (vuotta aiemmin 2,8 %). Vaikkakin Manner-Kiinan osake- ja joukkovelkakirjalainamarkkinat ovat nykyisin maailman toisiksi suurimmat Yhdysvaltojen jälkeen, ulkomaalaiset ovat vain pieni osa sijoittajakantaa. Manner-Kiinan osakkeista oli ulkomaisessa omistuksessa 4,0 % (4,2 % vuotta aiemmin), kun taas joukkovelkakirjojen vastaava luku väheni 2,2 prosenttiin (2,6 % vuotta aiemmin).

Juanin valuuttakurssi on stabilisoitunut pidemmän heikkenemistrendin jälkeen
202348_ki1.png

Lähteet: BIS, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/47 Näytä viikkokatsaus 2023/49