BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/32

Alustavien maksutasetilastojen mukaan Kiinan vaihtotase oli huhti-kesäkuussa 65 miljardia dollaria ylijäämäinen, kun ylijäämää ensimmäisellä neljänneksellä oli 82 mrd. dollaria. Tavarakaupan ylijäämä kasvoi toisella neljänneksellä 163 miljardiin dollariin. Palvelukaupan alijäämä vastaavasti kasvoi edelleen (toisella neljänneksellä 55 mrd. dollaria), kun ulkomaanmatkailun elpyminen kasvatti alijäämiä erityisesti matkailu- ja kuljetuspalveluissa.

Maksutasetilastoissa pääomaa on virrannut suorina sijoituksina Kiinasta ulos enemmän kuin muualta maailmasta Kiinaan sekä vuoden ensimmäisellä että toisella neljänneksellä. Pääomaa pakeni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myös arvopapereista, ja arvopaperisijoitusten taseen alijäämä kasvoi 56 miljardiin dollariin. Vaihtotaseen pysyessä ylijäämäisenä ja valuuttavarannon muuttuessa vain vähän (-16 mrd. dollaria), näyttää siltä, että pääoman ulosvirta on myös vuoden toisella neljänneksellä jatkunut joko tilastoitujen (rahoitustaseen muut erät) tai tilastoimattomien (maksutaseen virhetermi) erien kautta. Toisen neljänneksen rahoitustaseen tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin, jolloin myös vaihtotaseen erät yleensä tarkentuvat.

Koko viime vuonna Kiinan tavarakaupan ylijäämä nousi 669 miljardiin dollariin kasvaen lähes 20 % vuotta aiemmasta. Palvelukaupan alijäämä taas oli edellisvuotta lähes kymmenen prosenttia pienempi, 92 miljardia dollaria. Näin koko vaihtotaseen ylijäämä nousi 402 miljardiin dollariin ja sen osuus BKT:stä kasvoi 2,2 prosenttiin (vuonna 2021 vaihtotaseen ylijäämä oli 353 mrd. dollaria, tai 2 % BKT:stä). Rahoitustase oli viime vuonna kaikkineen 211 miljardia dollaria alijäämäinen. Rahoitustaseen eristä suurin alijäämä tilastoitiin arvopapereiden osalta (281 mrd. dollaria). Myös johdannaisten tase oli lievästi alijäämäinen (6 mrd. dollaria). Suorien sijoitusten tase oli vielä viime vuonna lievästi ylijäämäinen (30 mrd. dollaria).

Viimeisen vuoden aikana pääomaa on paennut Kiinasta etenkin arvopaperisijoitusten kautta

202332_ki2.png

Lähteet: SAFE, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/31 Näytä viikkokatsaus 2023/33