BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/32

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Kiinan 31 alueesta 16:ssa talouskasvu ei ylittänyt kansallista BKT-kasvuvauhtia (5,5 %). Hitaimmat kasvuluvut tilastoitiin maan keskiosissa ja etelärannikolla. BKT-kasvu jäi alle kolmen prosentin etelän maatalousvaltaisissa Jiangxissa ja Guangxissa. Keskimääräistä hitaammin kasvoivat myös kaakkoisrannikon Fujian sekä sisämaan Henan ja Hunan, joissa kaikissa iso osa talouskasvusta tulee maataloudesta, raaka-ainetuotannosta sekä tehdasteollisuudesta.

Kasvu oli alueellisesti ripeintä Shanghaissa (9,7 %), mikä selittyy pitkälti erittäin huonolla vertailukohdalla kevään 2022 tiukkojen koronasulkujen vuoksi. Vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvuvauhti, 3 %, oli Shanghaissa selvästi maltillisempi ja kansallista kasvuvauhtia hitaampi. BKT:llä mitaten Kiinan suurin provinssi, etelärannikolla sijaitseva Guangdong, on sekin kasvanut tänä vuonna kansallista kasvuvauhtia hitaammin (tammi-kesäkuussa 5 % vuodentakaiseen verrattuna). Guangdongin aluetalous nojaa vahvasti ulkomaankauppaan ja teollisuuteen, joiden kasvu on Kiinassa yleisemminkin hidastunut. Taloudelliselta kooltaan toiseksi suurimmassa provinssissa, itärannikon Jiangsussa, sen sijaan tilastoitiin selvästi ripeämpää kasvua (6,6 %). Alueen talousrakenne on monipuolisempi. Maatalouden lisäksi alueella tuotetaan paljon mm. raaka-aineita, elektroniikkaa, kemikaaleja, autoja ja uusiutuvien energialähteiden laitteistoja. Väkirikas provinssi vetää puoleensa myös matkailijoita, mikä hyödyttää alueen palvelusektoria.

Turismin palautumisesta hyötyivät myös Kiinan eteläinen saarimaakunta Hainan sekä Tiibet, joissa molemmissa BKT kasvoi tammi-kesäkuussa noin 8,5 % vuodentakaisesta. Ripeää kasvua tilastoitiin myös auto- ja junateollisuudesta tunnetussa Jilinissä (7,7 %) sekä Sisä-Mongoliassa, missä koneiden ja laitteiden vienti kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla voimakkaasti.

Kuluvan vuoden talouskasvu on Kiinan keski- ja eteläosissa ollut tähän mennessä keskimääräistä hitaampaa

202332_ki1_2.png

Lähteet: NBS, paikalliset tilastoviranomaiset ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/31 Näytä viikkokatsaus 2023/33