BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/22

Kiinan kauppaministeriön julkaisemien virallisten suorien sijoitusten tilastojen mukaan FDI-virrat maasta ulos olivat viime vuonna 147 mrd. dollaria, mikä on 18 % vähemmän kuin vuonna 2021. Kiinaan virtaavat suorat sijoitukset olivat 189 mrd. dollaria, 5 % enemmän kuin vuonna 2021. Virallisten tilastojen maakohtaista jaottelua ei vielä ole saatavilla. Kauppaministeriön tilastot poikkeavat huomattavasti maksutaseen suorien sijoitusten tilastoinnista, joka ottaa huomioon myös mm. suorista sijoituksista luopumisesta sekä emo- ja tytäryhtiöiden välisistä toimista aiheutuneet rahoitusvirrat. Maksutaseessa FDI-virrat sekä Kiinasta ulos että Kiinaan supistuivat viime vuonna. Kiinalaisyritykset tekivät 150 mrd. dollarin arvosta suoria sijoituksia (-16 % vuodesta 2021) ja Kiinaan virtasi 180 mrd. dollarin (-48 %) arvosta ulkomaisia suoria sijoituksia.

Suorien sijoitusten virta Kiinasta ulkomaille väheni viime vuonna, Kiinaan suuntautuvissa sijoituksissa on isoja eroja tilastojen välillä

202322Ki_1.png

Lähteet: Kiinan kauppaministeriö, SAFE, CEIC ja BOFIT.

Maailmanlaajuisesti suorien sijoitusten virrat laskivat OECD:n alustavien tilastojen mukaan viime vuonna 24 %. Kiina oli Yhdysvaltojen jälkeen maailman toisiksi suurin FDI-sijoitusten kohde. Lähdemaittain vertailtuna Kiina oli kolmanneksi suurin suorien sijoitusten tekijä Yhdysvaltojen ja Japanin jälkeen. Yhdysvaltojen tekemät suorat sijoitukset kasvoivat vuodesta 2021 ja vastasivat kolmanneksesta maailman suoria sijoituksia. OECD käyttää tilastoissaan Kiinan maksutaseen mukaisia lukuja.  Esimerkiksi YK:n alainen UNCTAD taas käyttää Kauppaministeriön lukuja, mikä aiheuttaa eroja tilastojen välillä.

Kiinan tekemien suorien sijoitusten maittaisen jakautumisen tarkasteluun joudutaan käyttämään vaihtoehtoisia lähteitä. American Enterprise Instituten ja Heritage Foundationin keräämä China Global Investment Tracker (CGIT) pyrkii listaamaan kaikki suuret (yli 100 milj. dollaria) kiinalaisyritysten tekemät suorat sijoitukset julkisiin lähteisiin perustuen. Sen mukaan kiinalaisyritykset tekivät viime vuonna 86 tällaista sijoitusta, arvoltaan 42 mrd. dollaria. Tämä on hyvin kaukana huippuvuodesta 2017, jolloin sijoituksia tehtiin 174 mrd. dollarin arvosta. Suurista investoinneista viime vuonna noin puolet sekä arvolla että lukumäärällä mitattuna olivat uusinvestointeja ja puolet yritysostoja. Uusinvestointien osuus Kiinan suorista sijoituksista on kasvanut viime vuosina. Kiinalaisyritysten tekemät isot suorat sijoitukset erityisesti Yhdysvaltoihin ovat laskeneet selvästi. CGIT:n tilastoissa niiden arvo on vuoden 2019 jälkeen ollut muutaman miljardin vuosittain, kuin huippuvuonna 2016 ylitettiin 50 miljardia. Myös investoinnit Eurooppaan ovat laskeneet selvästi huippuvuosista 2016–2017 ja olivat viime vuonna noin kymmenen miljardia dollaria. 

Saksalainen Kiinaan keskittynyt tutkimuslaitos Merics kerää yhdessä Rhodium Groupin kanssa kattavia tilastoja Kiinan suorista sijoituksista Eurooppaan. Myös näissä tilastoissa sijoitukset ovat kaukana huippuvuosista 2016–2017.  Sijoitukset EU-maihin ja Iso-Britanniaan olivat viime vuonna 7,9 mrd. euroa (8,3 mrd. dollaria), 22 % vähemmän kuin vuonna 2021. Kaksi kolmannesta FDI-virroista meni kolmeen suureen maahan: Saksaan, Ranskaan ja Iso-Britanniaan. Sijoitukset Eurooppaan ovat yhä enemmän vain muutaman suuryritysten tekemiä. Viime vuonna viiden suurimman yrityksen osuus oli yli 70 % kaikkien kiinalaisyritysten tekemien suorien sijoitusten arvosta Eurooppaan. Samoin eurooppalaisyritysten sijoitukset Kiinaan ovat viime vuosina keskittyneet vain harvoihin yrityksiin (ks. Viikkokatsaus 40/2022). Yli puolet viime vuoden kiinalaissijoituksista Eurooppaan suuntautui autosektorille. Kiinalaisyritykset ovat viime vuosina tehneet suuria sijoituksia erityisesti akkutehtaisiin mm. Unkarissa, Saksassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa.   

Koronapandemian lisäksi kiinalaisyritysten investointihalukkuutta on viime vuosina vähentänyt yritysten heikentynyt rahoitustilanne ja ulkomaille suuntautuvien investointien tiukempi sääntely kotimaassa. Lisäksi kauppasota ja lisääntyvä keskustelu Kiina-riskeistä on lisännyt maahan tulevien suorien sijoitusten tarkkailua varsinkin Yhdysvalloissa ja EU-maissa. Vaikka harvoja sijoituksia on suoraan kielletty, uskotaan niiden mahdollisen tiukemman läpikäynnin vähentävän monien yritysten investointihalukkuutta. Niin ikään useat kansainväliset yritykset kertovat kyselyissä harkitsevansa Kiinaan tehtäviä investointeja aiempaa tarkemmin.

Kiinalaisyritysten tekemät suuret suorat sijoitukset ovat vähentyneet selvästi huippuvuosista

202322Ki_2.png

Lähteet: China Global Investment Tracker ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/21 Näytä viikkokatsaus 2023/23