BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/21

Venäjän BKT supistui Rosstatin ennakkoarvion mukaan tammi-maaliskuussa 2 % vuotta aiemmasta. Supistuminen hidastui talouskehityksen tasaantumisen ja viime vuoden maaliskuun heikon vertailukohdan vuoksi. Rosstatin tilastojen mukaan Venäjän BKT:n syvin pudotus nähtiin heti keväällä 2022, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Koko vuoden 2022 aikana BKT supistui Rosstatin mukaan 2 %. Toukokuun konsensusennusteessa BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna 0,3 %.  

Sota on heijastunut eri tavoin Venäjän talouden eri sektoreille. Kotitalouksien kulutus on vähentynyt. Investoinnit ovat lisääntyneet pitkälti valtion tuella. Valtion menoja on muutoinkin lisätty rajusti sodan rahoittamiseksi ja talouden pönkittämiseksi.  

Kulutuskehitystä kuvaava vähittäiskauppa on pysynyt edelleen alamaissa, vaikka joitain merkkejä elpymisestä on nähty. Vähittäiskaupan myynnin määrä supistui tammi-maaliskuussa 7 % vuotta aiemmasta. Etenkin autokauppa on edelleen heikkoa. Uusien autojen myyntimäärä on tänä vuonna jäänyt alle puoleen sotaa edeltävästä tasosta.

Rosstatin ennakkoarvion mukaan venäläisten kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot pysyivät tammi-maaliskuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Tulokehitystä on tukenut inflaation hidastuminen ja palkkojen nopea kasvu. Kuluttajahinnat nousivat tammi-maaliskuussa 9 % vuotta aiemmasta. Palkkojen korotuspaineita on lisännyt kireä työmarkkinatilanne. Työttömyysaste oli tammi-maaliskuussa historiallisen matalalla tasolla 3,5 prosentissa. Työvoiman määrä oli supistumassa Venäjällä jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Sodan seurauksena työntekijöitä on entistä vähemmän, koska satoja tuhansia venäläisiä on lähetetty rintamalle tai lähtenyt maasta. 

Investoinnit ovat olleet viime kuukausina ripeässä kasvussa ja tukeneet erityisesti rakentamista sekä joidenkin investointitavaroiden tuotantoa. Rakentaminen kasvoi tammi-maaliskuussa 9 % vuotta aiemmasta. Kasvuun ei vaikuta heikko vertailuajankohta, sillä rakentamisen kasvu on kiihtynyt sodan alkamisen jälkeen. Rakentamisen kasvua vetää infrastruktuuri- ja muu rakentaminen, kun taas asuinrakentaminen on vähentynyt.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan kauppa on supistunut jyrkästi, mutta rakentaminen kasvanut vahvasti Venäjällä

202321Ve_1.pngLähteet: Rosstat, BOFIT. 

Jalostusteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa prosentin vuotta aiemmasta. Etenkin metallijalosteiden ja monien rakennustarvikkeiden tuotanto kasvoi ripeästi. Tuotanto on supistunut erityisesti monilla ulkomaankaupasta ja ulkomaisista yrityksistä riippuvaisilla aloilla. Puunjalostusteollisuus supistui 17 % vuotta aiemmasta heikomman viennin painamana. Autoteollisuuden tuotanto väheni 40 % ja koneenrakennuksen 12 %. Venäjän keskuspankin alkuvuonna julkaisemassa kyselyssä mm. autoteollisuuden, lääketeollisuuden ja koneenrakentamisen yritykset arvioivat vaikeimmaksi löytää korvaavia tuotteita pakotteiden rajoittamalle raaka-aineiden, koneiden ja varaosien tuonnille.

Myös alkutuotannossa kehitys on ollut vaihtelevaa. Maataloustuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa 3 % vuotta aiemmasta, kun taas kaivannaistuotanto supistui 3 %. Maakaasun tuotanto supistui 14 %. Rosstat on lopettanut öljyntuotantotilastojen julkaisun. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n arvion mukaan Venäjän raakaöljyn tuotanto supistui tammi-maaliskuussa noin 2 % vuotta aiemmasta.

Valtion menoja on lisätty tänä vuonna edelleen reippaasti, mikä on pönkittänyt tuotantoa monilla aloilla. Federaatiobudjetin menot kasvoivat tammi-huhtikuussa 22 % vuotta aiemmasta. Tulot sitä vastoin supistuivat yhtä jyrkästi. Budjetin alijäämä oli jo tammi-huhtikuussa suurempi kuin koko vuodelle 2023 on budjetoitu. Venäjän tälle vuodelle hyväksytyssä budjettikehikossa federaatiobudjetin alijäämäksi on kaavailtu 2 % BKT:stä, vaikka menoja on aiottu vähentää hieman edellisvuoteen verrattuna. Menoja on kuitenkin vaikea leikata, jos Venäjä jatkaa sotaa Ukrainassa.


Näytä viikkokatsaus 2023/20 Näytä viikkokatsaus 2023/22