BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/20

Erityisesti vähittäiskaupan kasvu vuodentakaiseen verrattuna oli vauhdikasta, sillä viime vuoden vastaavaan aikaan Kiina laajat koronasulut supistivat voimakkaasti kysyntää. Huhtikuussa vähittäiskauppa kasvoi 18 % vuodentakaisesta, mikä kuitenkin jäi useiden analyytikkojen ennusteista. Erityisen voimakkaasti kasvoi ravintoloiden myynti (+44 % vuodentakaisesta). Maaliskuuhun verrattuna vähittäiskauppa kasvoi 0,5 %. Kuukausikasvu hidastui selvästi helmi-maaliskuusta.

Teollisuustuotannon vuosikasvu piristyi huhtikuussa niin ikään alkuvuoteen verrattuna ja oli lähes 6 %. Kuitenkin maaliskuuhun verrattuna teollisuustuotanto supistui lähes 0,5 %.  Myös ulkomaankaupan kasvu hidastui maaliskuusta. Dollareissa mitattuna vienti kasvoi huhtikuussa 8 % ja tuonti supistui 8 % vuodentakaisesta. Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana Kiinan tavaraviennin arvo oli 2 % vuodentakaista suurempi ja tavaratuonnin arvo 7 % pienempi.

Teollisuustuotannon taso on vain hieman viime vuoden loppua korkeammalla, myös vähittäiskaupan kasvuvauhti hidastui
202320_ki1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.

*) Vähittäiskaupan nimelliskasvu deflatoitu kuluttajahintaindeksillä.

Kiinteistösektorin vuonna 2020 asetetuista velkarajoituksista on käytännössä kokonaan luovuttu ja pankkeja on kannustettu jälleen tukemaan sektorin lainanantoa, erityisesti keskeneräisten projektien valmiiksi saattamista (ks. Viikkokatsaus 6/2023). Tämä on johtanut valmisteilla olevan rakennuspinta-alan laskuun. Se oli huhtikuun lopussa 6 % pienempi kuin vuosi sitten ja 21 % pienempi kuin huipussaan vuoden 2021 lopussa. Uusia projekteja aloitetaan yhä aiempaa vähemmän ja tammi-huhtikuussa kiinteistöjä alettiin rankentaa pinta-alalla mitaten 21 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Tukitoimet eivät vielä ole laajasti saaneet kuluttajia asuntokaupoille ja huhtikuussa asuntoja myytiin pinta-alalla mitaten vielä 12 % viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän.  Kuukausitasolla asuntokaupan lasku näyttää kuitenkin jo tasaantuneen. Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana asuntoja myytiin pinta-alalla mitaten 5 % vähemmän, mutta arvolla mitaten 5 % enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. 

Pankkilainananto on jonkin verran kiihtynyt viime vuodesta ja kasvoi keskuspankin tilastojen mukaan huhtikuussa maaliskuun tapaan reilut 12 % vuodentakaisesta. Suurin osa lainoista menee yrityssektorille ja kotitalouksille myönnettyjen lainojen kannan kasvu on asuntokaupan vaimeudesta johtuen hidasta (noin 3 %). Huhtikuussa kotitalouslainojen kanta supistui maaliskuuhun verrattuna. Keskuspankki on pitänyt keskeiset politiikkakorot muuttumattomina viime vuoden elokuun jälkeen. Inflaatio ei Kiinassa ole esteenä rahapolitiikan keventämiselle. Huhtikuussa kuluttajahintojen nousu painui nollaan ja tuottajahintojen lasku kiihtyi 3,6 prosenttiin vuodentakaisesta (-2,5 % maaliskuussa).

Reaalisia vuosimuutoksia ja kuluttajahinnat, %
202320_ki2_4.png
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Kiinan tulli, WTO, CEIC ja BOFIT.

Kotimaanmatkailu oli kevään lomaviikolla vilkasta, ulkomaanmatkustus vasta pääsemässä vauhtiin

Vapunpäivän lomaviikon aikaan huhti-toukokuun vaihteessa kotimaisten turistien lukumäärä ja turismitulot ylittivät jo selvästi pandemiaa edeltäneen ajan tason. Kulttuuri- ja matkailuministeriön mukaan lomaviikon matkailutulot yli kaksinkertaistuivat viime vuodesta ja olivat neljänneksen suuremmat kuin vuonna 2019. Myös matkailijoita oli lomaviikolla yli 40 % enemmän verrattuna vuoteen 2019. Myös Hongkongin-matkustuksen suosio on kasvanut nopeasti tänä vuonna rajojen avauduttua. Hongkongin matkailuviranomaisen tilastojen mukaan mannerkiinalaisten matkailijoiden määrä oli huhtikuussa yhä kuitenkin 46 % pienempi ja kaikkien matkailijoiden määrä 37 % pienempi kuin vuonna 2019.

Matkustajamäärät kotimaan lentoliikenteessä palautuivat maalis-huhtikuussa lähelle pandemiaa edeltänyttä aikaa. Ulkomaanlentojen matkustajamäärä sen sijaan oli vielä maaliskuussa vain noin viidesosan vuoden 2019 määrästä. Suurimpien kiinalaisten lentoyhtiöiden raportoimat huhtikuun matkustajamäärät kasvoivat selvästi maaliskuusta, mutta olivat yhä vain noin neljänneksen vuoden 2019 määristä. Ulkomaanmatkustusta on rajoittanut erityisesti lentojen vähäinen määrä, mikä on myös nostanut niiden hintoja. Viranomaisten mukaan Kiinasta ulkomaille lennettiin huhtikuun puolivälissä 2 240 lentoa viikossa, mikä on lähes viisi kertaa enemmän kuin vuoden alussa. Ennen pandemiaa lentoja oli kuitenkin yli kolminkertainen määrä, noin 7 700 viikossa. Viranomaisten mukaan Kiinasta lennettiin huhtikuussa 59 maahan (ennen pandemiaa hieman yli 70:een). Lentoja on lisätty viime viikkoina tiuhaan. Toukokuussa Yhdysvallat ilmoitti, että se sallii kiinalaisyhtiöiden lisätä lentojaan maahan nykyisestä kahdeksasta 12 viikoittaiseen lentoon, mikä on sama määrä, jonka Kiina sallii yhdysvaltalaislentoyhtiöille. Maiden välien kiristyessä myös lentoja on rajoitettu. Ennen pandemiaa määrä puolin ja toisin ylsi yli 150:een viikossa.   

Lentomatkustajien määrä on jo lähellä pandemiaa edeltänyttä aikaa, vaikka ulkomaanmatkoja tehdään yhä hyvin vähän
202320_ki3.png
Lähteet: Civil Aviation Administration of China, CEIC ja BOFIT.

Useat ennustuslaitokset ovat korottaneet kuluvan vuoden ennusteita

Kiinan luopuminen koronarajoituksista viime vuoden lopulla, ja epidemian vähäiset vaikutukset ensimmäisen neljänneksen talouskasvuun ovat saaneet useat ennustuslaitokset viime kuukausina nostamaan Kiinan kasvuennusteita kuluvalle vuodelle. Useat tuoreet ennusteet odottavat kasvun yltävän tänä vuonna noin kuuden prosentin paikkeille (kuten huhtikuussa julkaistu BOFIT-ennuste). Tämä johtuu pääasiassa viime vuoden heikosta vertailuajankohdasta. Kiinan odotetaan yltävän tänä vuonna maaliskuussa asetettuun ”noin 5 %” viralliseen kasvutavoitteeseen ilman laajoja elvytystoimia.

Tämän vuoden jälkeen kasvun odotetaan hidastuvan. Monet ennustuslaitokset ovat viime kuukausina hieman laskeneet ensi vuoden kasvuennusteita. IMF laski huhtikuun ennustejulkaisun yhteydessä ennustettaan Kiinan keskipitkän aikavälin kasvusta. Vuoteen 2028 ulottuvassa ennusteessa se odottaa Kiinan talouden kasvavan ennustejakson lopulla noin 3,5 prosentin vauhtia, kun aiemmin kasvun odotettiin olevan 4,6 %. Ennusteen laskua perusteltiin väestön vähenemisellä, tuottavuuden kasvun hidastumisella sekä maailmantalouden fragmentaation negatiivisilla vaikutuksilla.

Kiinan talouskasvuennusteita tälle ja ensi vuodelle, %
202320_ki4_4.png


Näytä viikkokatsaus 2023/19 Näytä viikkokatsaus 2023/21