BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/06

Kiinassa kiinteistörakentaminen alkoi supistua jo kesällä 2021, kun viranomaiset olivat asettaneet kiinteistörakentajille tiukkoja velkasääntöjä. Kiinteistörakentamisen alamäki jatkui jyrkkänä koko viime vuoden. Pinta-alalla mitattuna uusia kiinteistörakennusaloituksia oli 40 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, maata kiinteistörakentamiseen ostettiin puolet vähemmän ja kiinteistöjä myytiin 25 % vähemmän. Joulukuussa myymättömien kiinteistöjen pinta-ala oli 10 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Supistuminen oli suurin piirtein samanlaista niin asunto-, toimisto- kuin liikekiinteistörakentamisessakin. Samalla tilastoviraston mukaan asuntojen hinnat ovat olleet ympäri Kiinaa laskusuunnassa. Syksyn aikana myös suurkaupungeissa Pekingissä ja Shanghaissa asuntojen hinnat kääntyivät laskuun.

Kiinteistörakentamisen näkymät ovat kuitenkin kirkastumassa. Joulukuussa Kiina asetti yhdeksi kuluvan vuoden tavoitteistaan kiinteistösektorin supistumisen päättämisen. Se on jo helpottanut merkittävästi rakentajien rahoitusmahdollisuuksia (BOFIT Viikkokatsaus 6/2023). Myös koronarajoitteiden poistumisen odotetaan vauhdittavan asuntokauppaa, kun kiinalaiset pystyvät liikkumaan vapaammin. Kiinteistörakentamisen piristyminen toisi helpotusta myös paikallishallinnoille, joille maaoikeuksien myynnistä saadut tulot ovat merkittävä rahoituksen lähde.

Samalla kun kiinteistörakentaminen supistui, Kiinan tilastoviraston mukaan investoinnit infrastruktuurihankkeisiin kasvoivat rahassa mitattuna 9 % vuotta aiemmasta. Kasvuvauhti oli nopeinta vuoden 2017 jälkeen. Tarjolla on kuitenkin vain hajanaista tietoa, mihin on oikeastaan investoitu. Vesiväyliin liittyvät investoinnit kasvoivat 17 % ja marraskuuhun asti ulottuvien tilastojen mukaan maantieinvestointeja lisättiin noin 10 % vuodesta 2021. On mielenkiintoista, että maantieinvestoinnit kasvoivat voimakkaimmin koillis-Kiinan Liaoningissä ja Heilongjiangissa. Investointien lisäämisestä erilaisiin tietoliikennehankkeisiin puhuttiin viime vuoden aikana, mutta kattavia tilastoja ei ole saatavana. 5G-tukiasemien osalta tiedetään, että niiden määrä lisääntyi 60 % ja asemia oli käytössä vuoden lopussa 2,3 miljoonaa.

Rautatierakentamista joudutettiin viime vuoden aikana. Kun vuoden 2022 alussa kaavailtiin, että uutta rautatietä saadaan käyttöön 3 300 km, tammikuussa Kiinan Rautatiet kertoi, että uutta rataa otettiin käyttöön 4 100 km. Vaikka rautatietä rakennettiin selvästi enemmän kuin alun perin suunniteltiin, lisäys oli pari prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021 ja puolet vähemmän kuin huippuvuosina 2014, 2015 ja 2019. Uutta luotijunarataakin saatiin käyttöön vähemmän kuin kymmeneen vuoteen. Tilastoviraston raportoimat investoinnit rautateihin ovat supistuneet vuodesta 2019 lähtien tasaisesti. Vaikuttaa siltä, että ratainvestoinnit jatkavat kuluvana vuonna supistumistaan, kun vuonna 2023 on kaavailtu käyttöön saatavan 3 000 km uutta rataa.

Kiina ei laske energiasektoria mukaan infrastruktuuri-investointeihin. Energiainvestoinnit kasvoivat viime vuonna nopeasti. Energiantuotantoon ja sähköverkkoihin investoitiin tammi-marraskuussa 16 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Nopeinta kasvu oli ydin- ja hiilivoimassa. Luultavasti myös investoinnit aurinkovoimaan kasvoivat hyvin nopeasti, sillä käyttöönotettu uusi aurinkovoimakapasiteetti kasvoi 60 % vuotta aiemmasta. Tuulivoimaan käytetyt investoinnit olivat kooltaan suuret, mutta pienemmän kuin 2021. Sähköverkon kehittämiseen käytettiin 1 % enemmän rahaa kuin 2021.

Kiinteistörakentaminen on Kiinassa supistunut hyvin nopeasti
202306_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/05 Näytä viikkokatsaus 2023/07