BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/04

Kiinan tilastoviraston mukaan BKT kasvoi viimeisellä neljänneksellä 2,9 % ja koko vuonna 3,0 % eli selvästi maaliskuussa 2022 ilmoitettua noin 5,5 prosentin tavoitetta hitaammin. Talouskehitystä heikensi ensin loppukevään ja sittemmin loppuvuoden korona-aallot ja niihin liittyneet rajoitustoimet. Korona-aaltojen seurauksena kulutuskysynnän kasvu oli vaimeaa ja vuoden viimeisellä neljänneksellä vähittäiskauppa supistui reaalisesti arviolta 4–5 % vuotta aiemmasta. Kun käytettävissä olevien tulojen reaalikasvu oli 3 prosentin luokkaa, kotitalouksille kertyi paljon säästöjä. Toinen kasvua runnellut tekijä oli tärkeän rakennussektorin koko vuoden jatkunut syöksy. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kiinteistömyynnit supistuivat 30 % vuotta aiemmasta ja rakenteilla oleva pinta-ala oli peräti 50 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Kiinan talouden heikko kasvu johti siihen, että tavaratuonnin volyymi supistui läpi vuoden. Viime alkuvuoden valopilkku, vahva vienti, hyytyi pahasti loppuvuotta kohti maailman talouden hidastuneen kasvun mukana. Viennin volyymi supistui viimeisellä neljänneksellä reilu 10 % vuotta aiemmasta. Vienti supistui tuontia nopeammin ja näin nettoviennin kehitys jarrutti talouskasvua.

Virallisten tilastojen mukaan noin puolet viime vuoden kasvusta syntyi investointien ja varastojen kasvusta. Investointien kehityksen tarkempi tarkastelu on vaikeaa, sillä Kiina on lopettanut joidenkin keskeisten investointien kehitykseen liittyvien tilastojen julkaisun kokonaan ja nekin tiedot, joita julkaistaan ovat usein ristiriitaisia. Taloudelle merkittävien kiinteistöinvestointien voimakas supistuminen tarjoaa kuitenkin varsin erilaisen viestin investointien kehityksestä. Luultavasti koko BKT:n kehitys olikin viime vuonna vieläkin heikompaa kuin tilastoviranomaiset raportoivat. Esimerkiksi BOFITin vaihtoehtoinen laskelma viittaa siihen, ettei BKT kasvanut ollenkaan viime vuonna ja myös viimeisellä neljänneksellä kasvu jäi nollaan vuotta aiempaan nähden. Jotkut muut vaihtoehtoiset laskelmat viittaavat talouden jopa supistuneen selvästi.

BOFITin vaihtoehtoiset laskelmat viittaavat Kiinan BKT:n kasvun pysähtyneen viime vuonna

202304_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Macrobond ja BOFIT.

Viime vuonna Kiinan väestökehityksessä tapahtui käänne, kun väestö supistui vajaalla miljoonalla 1 412 miljoonaan ihmiseen. Samalla Intian uskotaan ohittaneen Kiinan maailman väestöltään suurimpana maana. Väestön supistuminen Kiinassa oli odotettua. Työikäisten (15–64-vuotiaitten) määrä on supistunut jo vuodesta 2013 ja taloudellisesti aktiivisten määrä vuodesta 2015. Kiina ikääntyy nopeasti ja esimerkiksi yli 65-vuotiaita oli viime vuonna 210 miljoonaa eli 100 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2008. Väestön supistumisen sijaan suurempaa huolta on herättänyt syntyvyyden painuminen ennätysalhaiseksi. Vaikka lapsikiintiöistä on luovuttu ja joillakin alueilla lasten hankkimista on kannustettu lisäämällä tukia lapsiperheille ja pidentämällä äitiysvapaata, lasten kasvatus on Kiinassa edelleen hyvin kallista. Moni saattaa myös olla jo tottunut yhden lapsen perhekokoon tai ei hanki lainkaan lapsia. Väestökehitys itsessään luo oman jarrunsa talouskasvulle, kun työvoimaa on jatkuvasti vähemmän käytettävissä. Pandemian aikana myös kaupungistumisvauhti on selvästi hidastunut ja viime vuonna tilastoihin rekisteröityi enää 6 miljoonaa uutta kaupunkilaista. Lisäys oli 20 miljoonaa vielä vuonna 2018 ja 2019. Väestön supistuminen ja kaupungistumisen selvä hidastuminen vähentävät osaltaan investointitarpeita.

Kuluvan vuoden suhteen optimismia ilmassa

Kiina poisti talouteen voimakkaasti vaikuttaneet koronarajoitteet joulukuun alkupuolella (BOFIT Viikkokatsaus 50/2022). Virus on levinnyt vauhdilla ja ensimmäisen tartunta-aallon huippu vaikuttaa olevan jo takanapäin. Kiinalaisen uuden vuoden alla viranomaiset ilmoittivat, että arvioiden mukaan peräti 80 % väestöstä olisi jo saanut tartunnan ja koronaan tässä aallossa kuolleiden määrä oli noin 73 000 torstaina 19.1. Joidenkin muiden arvioiden mukaan kuolleita on todellisuudessa kymmenkertaisesti, ellei enemmänkin. Uudenvuoden lomakaudella kiinalaiset pääsevät pitkästä aikaa vapaasti matkustamaan kotiseuduilleen, minkä odotetaan levittävän viruksen syrjäisempiinkin kolkkiin. Maailman terveysjärjestö WHO on pyytänyt Kiinalta lisätietoja kuolleisuuteen liittyen. Vaikka uusia korona-aaltoja on luultavasti edessä, pahimman uskotaan kuitenkin olevan takanapäin.

Kiinassa onkin selvästi ilmassa innostusta ja toiveikkuutta koronarajoitteiden poistuttua, mikä koronatilanteen normalisoituessa tulee säteilemään myös talouskehitykseen. Kulutuskysynnän odotetaan vahvistuvan merkittävästi ja moni odottaa viime vuonna tuntuvasti lisääntyneiden säästöjen purkautuvan ja vahvistavan myös kulutuskysyntää. Samalla päättäjien päähuomio on kääntynyt selvästi talouden tukemiseen ja luottamuksen vahvistamiseen, kuten joulukuun talouden työkokouksessa (BOFIT Viikkokatsaus 52/2022) päätettiinkin. Vaikka konkreettiset toimet ovat vielä monilta osin hämärän peitossa, toimien suunta on selvä ja finanssipolitiikan odotetaan pysyvän vahvasti taloutta elvyttävänä. Kiinteistösektorin ja rakentajien tukemiseksi on jo käynnistetty toimia ja tavoitteena on saada sektorin tilanne vakautumaan kuluvana vuonna.

Kuluttajahintojen nousu on ollut Kiinassa maltillista (joulukuussa 1,8 %). Moni odottaa, että inflaatio tulee tänä vuonna kiihtymään selvästi, kun talous ja etenkin kulutuskysyntä elpyvät. Kiinassa kuitenkin inflaatio on pysynyt nousevalle taloudelle poikkeuksellisen hitaana ja vakaana viimeisen kymmenen vuoden ajan. Keskuspankilla on painetta tukea talouskasvua, ja etenkin kiinteistösektoria ja kulutuskysyntää kohdennetuin toimin. Odotukset inflaation kiihtymisestä voivat kuitenkin rajoittaa keskuspankin liikkumatilaa rahapolitiikan suhteen. Merkittävämpi rajoite lienee kuitenkin se, että rahapolitiikan keventäminen samalla kun kehittyneissä maissa nostetaan korkoja, vauhdittaa pääoman virtaamista pois Kiinasta, mikä tuo painetta juanin valuuttakurssiin.

Koronajarrun poistuminen ja kiinteistösektorin tukitoimet ovat johtaneet kuluvan vuoden kasvunäkymien nopeaan kirkastumiseen. Kun vielä viime vuoden puolella useimmat ennustajat odottivat tavallisesti tämän vuoden kasvun jäävän 4–5 prosentin välimaastoon, tuoreimmissa ennusteissa odotetaan BKT:n kasvavan 5–6 %. Myös Kiinan kuluvan vuoden kasvutavoitteen odotetaan olevan vähintään 5 %. Kasvutavoite on perinteisesti julkaistu maaliskuun kansankongressin yhteydessä.

Reaalisia vuosimuutoksia (%), kuluttajahinnat (%) ja valuuttakurssi

202304_k2.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Kiinan tulli, WTO, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/03 Näytä viikkokatsaus 2023/05