BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/02

Viime vuonna Kiinan reaalinen kauppapainotettu valuuttakurssi (REER) heikkeni 8 %. Juanin dollarikurssi oli vuoden lopussa 9 % heikompi ja eurokurssi 2 % heikompi vuoden alkuun verrattuna. Vuoden lopussa dollarilla sai 6,9 juania ja eurolla 7,4 juania.

Dollaria vastaan juan heikkeni huhtikuusta marraskuun alkuun jopa 15 %, mutta vahvistui sen jälkeen. Suuri osa juanin viime vuoden heikkenemisestä johtuu dollarin vahvistumisesta. Koko vuonna dollari-indeksi (DXY) vahvistui 8 % ja huhtikuusta marraskuun alkuun 14 %. Viime kuukausina dollari on heikentynyt. Kiinan keskuspankki on aiemmin säännellyt tarkkaan juanin dollarikurssin kehitystä, mutta on viime aikoina sallinut siinä yhä suurempia heilahteluja. Keskuspankki sääntelee kurssia julkaisemalla päivittäin nk. keskikurssin (fixing), jonka suhteen juanin dollarikurssi saa vaihdella 2 % molempiin suuntiin. Lisäksi viranomaiset voivat ohjeistaa maan liikepankkeja ostamaan tai myymään valuuttaa kurssin tukemiseksi.

Viime vuonna juanin kansainvälinen käyttö lisääntyi hieman. SWIFT:in välittämissä kansainvälisissä maksuissa juan pysyi viidenneksi käytetyimpänä valuuttana ja sen osuus maksuista oli 2,4 % marraskuussa (2,1 % marraskuussa 2021). IMF:lle raportoivien keskuspankkien allokoiduista valuuttareserveistä oli juaneissa syyskuun lopussa puolestaan 2,8 % (2,7 % syyskuussa 2021).

Viime vuonna juan heikkeni sekä kauppapainotetusti että dollaria ja euroa vastaan

202302_k2.png

Lähteet: Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/01 Näytä viikkokatsaus 2023/03