BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/51

Investointien reaalinen kasvu vuodentakaisesta oli vuoden kolmannella neljänneksellä runsaat 3 %, kun se toisella neljänneksellä oli runsaat 4 %. Suuret asejärjestelmät eivät sisälly Venäjän investointitilastoihin (ne ovat mukana BKT-tilastoinnin kiinteän pääoman muodostuksessa, josta tämän vuoden ensipuoliskon ja viime vuoden tiedot eivät osoita investointeja nopeampaa kasvua).

Suurten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen budjettitalouden investointien kasvu hidastui toisen neljänneksen yli kuudesta prosentista noin viiteen prosenttiin kolmannella neljänneksellä. Nämä kunkin vuoden mittaan tilastoidut investoinnit olivat tammi-syyskuussa lähes 80 % kaikista investoinneista (ja alla käsitellyillä sektoreilla ja teollisuudenaloilla, joista on osavuositietoja vain tältä osin, 80−97 % vuonna 2021). Rosstatin arvioimat muut eli pienten yritysten, kotitalouksien ja varjotalouden investoinnit vähenivät kolmannella neljänneksellä hieman vuodentakaisesta luisun oltua toisella neljänneksellä usean prosentin verran. Näiden investointien kokonaisinvestointeja heikompi kehitys on varsin poikkeuksellista.

Investointeja on voinut osaltaan ylläpitää käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen. Investointien rahoitus federaation ja alueiden budjeteista puolestaan nousi huhti-syyskuussa nimellissummaltaan 50 % vuodentakaisesta. Talouden eri sektoreista etenkin valtionyritysten hallitsemat alat ovat lisänneet investointeja. Investoinnit putkikuljetuksiin ovat nousseet nopeasti liittyen lähinnä kaasun kotimaisen kulutuksen lisäämiseen. Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoinvestoinnit ovat elpyneet viime vuodesta. Investoinnit rautatiekuljetuksiin ovat lisääntyneet nopeasti, vaikka tahti hidastuikin kolmannella neljänneksellä alkuvuoden kovasta noususta. Näiden kolmen sektorin investointien lisäys vastasi kokonaisinvestointien kasvusta toisella neljänneksellä lähes 45 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä kokonaan.

Sen sijaan suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit jalostusteollisuudessa (pl. öljynjalostus), jotka kasvoivat ripeästi viime vuonna, kääntyivät kolmannella neljänneksellä luisuun (noin -6 % vuodentakaisesta). Investoinnit valtaosalla teollisuudenaloista putosivat jo toisella neljänneksellä vuodentakaisesta ja kolmannella neljänneksellä alamäet lähinnä jyrkentyivät. Toisaalta investointeja tehtiin edelleen toisella ja kolmannella neljänneksellä tuntuvasti vuodentakaista enemmän eräillä keskeisillä teollisuudenaloilla. Tämä koskee kemianteollisuutta, metallinjalostusta ja rakennusmateriaaleja. Lisäksi kolmannella neljänneksellä investoinnit metallituotteiden valmistukseen kääntyivät nousuun ja investoinnit muiden kuljetusvälineiden kuin autojen tuotantoon kohosivat jyrkästi. Näiden alojen investointien nousuun vaikuttanevat osaltaan Venäjän sotatarpeista johtuvat tilaukset.

Talouden taantumasta huolimatta suurten ja keskisuurten yritysten isojen investointisektoreiden joukossa myös varastointi ja liikennettä palveleva toiminta sekä etenkin ammatilliset ja tekniset palvelut ovat lisänneet investointejaan viime vuodesta. Informaatio- ja viestintäalojen, etenkin televiestinnän, investoinnit ovat sen sijaan pudonneet paljon tänä vuonna muutaman kasvuvuoden jälkeen.

Venäjällä suurten ja keskisuurten yritysten investoinneissa muutama suuri ala noussut, jalostusteollisuus kääntynyt laskuun

202251_r5.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/50 Näytä viikkokatsaus 2022/52