BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/49

Venäjän BKT on viime kuukausina supistunut talousministeriön ja Rosstatin alustavien tietojen mukaan 4–5 % vuotta aiemmasta. Talousministeriön ennakkoarvio viittaa samanlaisen laskun jatkuneen myös lokakuussa. Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan tyypillisesti supistuvan 3–5 % sekä tänä että ensi vuonna.    

Talouskehitystä on painanut edelleen etenkin heikko kulutus. Vähittäiskaupan myynnin määrä oli lokakuussa yhä 10 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Inflaatio on pysynyt ripeänä ja nakertanut venäläisten kuluttajien ostovoimaa. Lokakuussa kuluttajahinnat nousivat 13 % vuotta aiemmasta. Työmarkkinatilanne on pysynyt kireänä. Työttömyysaste on yhä historiallisen matalalla 4 prosentin tuntumassa. Venäjän osittainen liikekannallepano on osaltaan vähentänyt työvoimaa, kun satoja tuhansia työikäisiä miehiä on lähetetty rintamalle ja paennut maasta.    

Taloutta tukivat lokakuussa lähinnä liikekannallepanoon ja sotateollisuuteen kytkeytyvät teollisuustoimialat sekä rakentaminen. Esim. vaateteollisuus, metallinjalostus sekä elektronisten ja optisten laitteiden valmistus kasvoivat reippaasti vuotta aiemmasta. Koko jalostusteollisuuden tuotanto kuitenkin supistui 2 %. Rakentamisen kasvu kiihtyi lokakuussa ja oli 10 %. Rakentamista veti muu kuin asuinrakentaminen, sillä asuinrakentaminen supistui 11 % vuotta aiemmasta.  

Kaivannaisteollisuus supistui lokakuussa 3 % vuotta aiemmasta. Raakaöljyn tuotanto jatkoi viime kuukausina nähtyä hienoista supistumista. Maakaasun tuotanto tasaantui lokakuussa, mutta koko tämän vuoden aikana se on supistunut jyrkästi.    

Venäjän raakaöljyn tuotanto on vähentynyt tänä vuonna hieman, maakaasun tuotanto voimakkaammin

202249_v1.png

Lähteet: CEIC, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/48 Näytä viikkokatsaus 2022/50