BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/48

Keskuspankki ilmoitti varantovaatimuksen laskusta viime viikolla sen jälkeen, kun hallitus pääministeri Li Keqiangin johdolla oli kertonut siitä pari päivää aiemmin. Liikepankkien yleistä varantovaatimustasoa lasketaan 5.12. lähtien 0,25 prosenttiyksiköllä muilta paitsi pienimmiltä pankeilta, joiden taso on jo alin 5 %. Suurille pankeille taso laskee 11 prosenttiin ja keskisuurille 8 prosenttiin. Yksittäisten pankkien varantovaatimus voi poiketa yleisestä tasosta ja suuri osa pankeista on oikeutettuja jonkinlaisiin alennuksiin vaatimustasoihinsa. Nämä huomioiden painotettu keskimääräinen varantovaatimustaso pankkisektorilla laskee keskuspankin mukaan 7,8 prosenttiin.  

Varantovaatimuksen laskua perusteltiin talouskasvun tukemisella ja likviditeetin lisäämisellä, mutta tulevan hyvin pienen laskun ei odoteta merkittävästi vaikuttavan talouteen. Likviditeetistä ei tällä hetkellä ole Kiinan rahoitusmarkkinoilla pulaa. Esimerkiksi korot pankkienvälisillä markkinoilla ovat olleet keskuspankin politiikkakorkoja matalammalla. Ongelmana on lähinnä vähäinen rahoituksen kysyntä. Kotitalouksien lainakannan kasvu on hidastunut kuluvana vuonna selvästi ja oli lokakuussa vain 3,6 % vuodentakaisesta. Suurin osa kotitalouksien lainoista on asuntolainoja. Koko pankkilainakanta kasvoi vajaan 11 prosentin vuosivauhtia. Marraskuussa viranomaiset kehottivat pankkeja jatkamaan pandemiasta kärsineiden pienyritysten lainojen korkojen ja takaisinmaksujen lykkäyksiä. Keskuspankin mukaan varantovaatimuksen lasku tukee pankkeja myös tässä tehtävässä.

Kiinan keskuspankki alensi hieman pankkien yleistä varantovaatimustasoa toisen kerran tänä vuonna

202248_k3.png

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/47 Näytä viikkokatsaus 2022/49