BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/36

Alustavien maksutasetilastojen mukaan Kiinan vaihtotase oli huhti-kesäkuussa 80 mrd. dollaria ylijäämäinen. Koronapandemian aikana Kiinan tavaravienti on kasvanut voimakkaasti. Samaan aikaan koronasulkujen myötä tyrehtynyt kiinalaisten ulkomaanmatkailu on pitänyt palvelukaupan alijäämän selvästi tavanomaista pienempänä. Näin tavara- ja palvelukauppa on pysytellyt reippaasti ylijäämäisenä. Tavarakaupan ylijäämä oli toisella neljänneksellä 176 mrd. dollaria ja palvelukaupan alijäämä 21 mrd. dollaria. Vastaavasti tulojen taseen alijäämä on viime vuosina kasvanut. Ulkomaiset investoinnit Kiinassa ovat tuottaneet paremmin kuin kiinalaiset investoinnit ulkomailla, ja lisäksi kiinalaisia sijoituksia on pandemian aikana tehty muualle maailmaan aiempaa vähemmän.

Rahoitustaseessa pääomaa virtasi Kiinaan suorina sijoituksina enemmän kuin maasta ulos tammi-kesäkuussa. Toisen neljänneksen suorien sijoitusten ylijäämä (15 mrd. USD) oli kuitenkin selvästi ensimmäistä neljännestä (60 mrd.) pienempi. Vaikka vaihtotase ja suorien sijoitusten tase olivat molemmat ylijäämäisiä, valuuttavarannon muutos oli toisella neljänneksellä negatiivinen (19 mrd. USD). Näyttääkin siltä, että pääomaa on virrannut Kiinasta ulos huhti-kesäkuussa joko tilastoitujen (rahoitustaseen muut erät) tai tilastoimattomien (maksutaseen virhetermi) erien kautta. Rahoitustaseen tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin, jolloin myös vaihtotaseen erät tarkentuvat. Myös pörssin ja joukkovelkakirjamarkkinoiden yhteistyöohjelmista (stock ja bond connect) julkaistut tilastot viittaavat siihen, että pääomaa on virrannut Kiinasta nettomääräisesti ulos helmikuusta lähtien. Pääoman ulosvirtausta kiihdyttävät talouskasvun heikkeneminen ja korkokehityksen eriytyminen erityisesti verrattuna Yhdysvaltoihin, jossa rahapolitiikkaa on kiristetty voimakkaasti.

Vuosien 2020–2021 aikana Kiinan valuuttavarannon arvo kasvoi selvästi talouden toipuessa nopeasti ensimmäisestä koronakuopasta ja vientisektorin vahvan vedon kasvattaessa vaihtotaseen ylijäämää. Tänä vuonna valuuttavaranto on kuitenkin supistunut. Se oli elokuun lopussa 3 050 mrd. dollaria eli lähes 200 mrd. pienempi kuin vuoden alussa.

Kiinan maksutaseen pääerät ja valuuttavarannon muutos

202236_k2.png
Lähteet: SAFE, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/35 Näytä viikkokatsaus 2022/37