BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/25

Kesäkuun alun ja toukokuun tietojen perusteella kuukausi-inflaatio on ollut selvästi hidastumassa ja jopa tasaantumassa. Kehitykseen ovat vaikuttaneet ruplan vahvistuminen ja kulutuksessa nähdyn varautumispiikin laantuminen. Myös inflaatio-odotukset ovat laskeneet. Median haastattelemat asiantuntijat pitivät keskuspankin päätöstä ohjauskoron laskusta odotettuna.

Toukokuussa 2022 vuosi-inflaatio oli 17,1% eli vähemmän kuin huhtikuun 17,8%. Venäjän keskuspankki arvioi inflaation olevan 14,0−17,0% vuonna 2022 ja 5,0−7,0% vuonna 2023 ennen kuin inflaatio palaa keskuspankin tavoitteeseen eli 4%:iin vuonna 2024. Venäjän keskuspankki arvioi keskimääräisen ohjauskoron olevan 10,8−11,4% vuonna 2022, 7,0−9,0% vuonna 2023 ja 6,0−7,0% vuonna 2024.

Venäjän talouden inflaatioriskeihin vaikuttavat suuresti finanssipolitiikan päätökset. Inflaatiota kiihdyttäviä riskejä ovat budjetin alijäämän kasvaminen, kulutusta lisäävä väestön säästämisalttiuden vähentyminen ja ulkoiset tekijät kuten pakotteet. Median haastattelemat asiantuntijat puolestaan ovat nostaneet esiin ruplan kurssin esimerkiksi inflaatioriskeistä. Asiantuntijoiden mukaan ruplan vahva kurssi on hillinnyt inflaatiota, mutta inflaatio voi kiihtyä, kun ruplan kurssi heikkenee jossain vaiheessa ja tuonti kallistuu. Toisaalta inflaatiota hidastaviin riskeihin kuuluvat luottokorkojen riskipreemioiden pysyminen korkealla, pankkien kiristetyt vaatimukset lainaajille ja kauppataseen huomattavan ylijäämän mahdollinen jatkuminen.

Venäjän keskuspankki on laskenut ohjauskorkoa maaliskuun 2022 jälkeen useasti

202225_v1.png

Lähde: CEIC, Venäjän keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/24 Näytä viikkokatsaus 2022/26