BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/05

Venäjän tilastolaitoksen alustavan arvion mukaan Venäjän väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 143 milj. henkilöä (pl. Venäjän laittomasti itseensä liittämä Krimin niemimaa). Nettomuutto mukaan luettuna väestön määrä supistui noin puoli prosenttia viime vuonna. Venäjän luonnollinen väestönmuutos (pl. nettomuutto) oli historiallisen heikkoa vuonna 2021, sillä väestö väheni yli miljoonalla henkilöllä. Syntyvyys supistui jälleen hieman ja kuolleisuus kasvoi voimakkaasti. Kuolleisuus nousi yli 2,4 milj. henkilöön eli korkeimmilleen koko nyky-Venäjän historiassa. Se oli noin 600 000 henkilöä enemmän kuin vuosina 2015-2019 keskimäärin. Vuonna 2020 kuoli 290 000 henkilöä enemmän kuin vuosina 2015-2019 keskimäärin.    

Etenkin iäkkäämmän väestön kuolleisuus on kasvanut jyrkästi koronaepidemian aikana. Vuonna 2020 yli 64-vuotiaita venäläisiä kuoli noin 260 000 henkilöä (20 %) enemmän kuin vuosina 2017-19 keskimäärin. Se vastasi noin yhtä prosenttia koko ikäluokasta. Myös työikäisten kuolleisuus on kasvanut. Vuonna 2020 työikäisiä kuoli noin 60 000 henkilöä (15 %) enemmän kuin vuosina 2017-19 keskimäärin. YK:n mukaan työikäisten kuolleisuusaste oli Venäjällä jo ennen koronaepidemiaa lähes kaksinkertainen Euroopan keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2020 venäläisten odotettu elinikä putosi 71,5 vuoteen, kun se vielä vuonna 2019 oli 73,3 vuotta.         

Virallisten tietojen mukaan Venäjällä on tähän mennessä vahvistettu runsaat 12 miljoonaa koronatartuntaa, mikä vastaa noin 8 % väestöstä. Koronakuolemia on virallisten tietojen mukaan ollut noin 330 000. Koronatartunnat ovat nousseet jyrkästi tammikuun alun jälkeen ja viime päivinä niitä on raportoitu yli 100 000 päivittäin. Koronaan kuolleiden päiväkohtainen lukumäärä on kuitenkin ollut laskussa. Tammikuun lopussa kaksi rokotusta oli saanut noin 55 % väestöstä. Venäjän hallinnon mukaan tällä hetkellä ei ole suunnitteilla koko maan kattavia koronaepidemiaan liittyviä rajoitustoimia.

Kuolleisuus nousi vuonna 2021 korkeimmalle tasolle nyky-Venäjän historiassa

202205_v2.png

Huom. Luvut eivät sisällä Venäjän laittomasti itseensä liittämää Krimin niemimaata.

Lähteet: Rosstat, BOFIT. 


Näytä viikkokatsaus 2022/04 Näytä viikkokatsaus 2022/06