BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/05

Rahastossa oli vuoden 2021 lopussa varoja 182,6 mrd. dollaria. Virallisen raportoinnin mukaisesti varojen suhde viime vuoden budjetin pohjana käytettyyn ennustettuun BKT:hen oli 11,7 %. Suhde tulee olemaan arviolta noin 11 %, kun käyttöön tulee Rosstatin tieto viime vuoden BKT:n koosta.

Rahastoon siirretään vuosittain valtion budjettiin edellisenä vuonna tulleita ylimääräisiä öljy- ja kaasuverotuloja, joita kertyy öljyn hinnan ylittäessä rahaston säästämissäännössä määritellyn öljyn viitehinnan. Viime vuonna siirrettävää ei ollut, sillä vuonna 2020 ylimääräisiä tuloja ei kertynyt öljyn hinnan oltua hieman viitehintaa alempana. Rahastosta ei myöskään käytetty varoja valtion budjettimenojen rahoittamiseen etenkin, kun budjetti kääntyi viime vuonna alijäämäisestä hieman ylijäämäiseksi.

Rahaston kokoon vaikutti muutama muu tekijä. Viime vuoden loppukuukausina rahaston arvo supistui rahaston omistamien Sberbankin osakkeiden arvon laskiessa (Sberbank-omistus on neljäsosa rahaston kokonaisvaroista). Lisäksi ruplan kurssin vaihtelut heiluttivat viime vuoden aikana jonkin verran rahaston varojen ruplamääräistä arvoa. Rahaston varoista noin 65 % on sijoitettuina ulkomaisiin valuuttoihin. Ne koostuvat lähinnä rahaston likvideistä keskuspankkiin talletetuista varoista, joiden suhde BKT:hen oli vajaat 7 % viime vuoden lopussa. Lisäksi rahaston suhde BKT:hen laski sen vuoksi, että BKT:n arvo nousi talouden elpymisen ja varsin nopeaksi yltyneen inflaation myötä.

Ylimääräisiä öljy- ja kaasuverotuloja kertyi viime vuonna jälleen vuosien 2018–19 tapaan paljon eli noin 2,5 % BKT:stä. Urals-öljyn viitehinta viime vuodelle oli 43,3 dollaria tynnyriltä, mutta toteutuneeksi hinnaksi muodostui 69 dollaria. Nämä tulot odottavat siirtoa rahastoon tänä vuonna (siirto on viime vuosina tapahtunut joko keväällä tai kesällä). Myös tälle vuodelle on näköpiirissä ylimääräisiä öljy- ja kaasuverotuloja. Tämän vuoden viitehinta on 44,2 dollaria, kun taas Urals-öljyn toteutunut hinta oli tammikuussa yli 85 dollaria, ja odotukset tämän vuoden hintatasosta ovat huomattavan korkealla.

Rahaston kasvettua sen varoista on kaavailtu myönnettäväksi rahoitusta esimerkiksi luottojen muodossa infrastruktuurihankkeisiin. Näitä lähinnä projekteihin sidottuja saatavia (pl. rahaston Sberbank-omistus) on aiempina vuosina rahoitettujen hankkeiden peruna noin 13 % rahaston kokonaisvaroista. Hankerahoituksen mahdollistava rahaston likvidien varojen vähimmäisraja, joka on tähän asti ollut 7 % BKT:stä, on hiljattain nostettu 10 prosenttiin. Likvideihin varoihin lasketaan nyt kuitenkin mukaan kullekin kuluvalle vuodelle valtion budjetissa arvioidut ylimääräiset öljy- ja kaasuverotulot. Korotettu raja ei myöskään estä rahoittamasta niitä jo suunniteltuja infrastruktuurihankkeita, joihin on päätetty kohdistaa enintään 2 500 mrd. ruplaa vuosien 2022–24 aikana eli vuosittain 0,5–0,6 % BKT:stä.

Venäjän Kansallisen hyvinvoinnin rahasto kasvamassa, kun korkea öljyn hinta tuo ylimääräisiä öljy- ja kaasuverotuloja

202205_v3.png

Lähteet: Finanssiministeriö, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/04 Näytä viikkokatsaus 2022/06