BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/01

Rosstatin ennakkotietojen mukaan viime vuoden viljasato oli kohtuullinen, noin 121 miljoonaa tonnia. Vuoden 2020 erinomaiseen satovuoteen verrattuna viljoja korjattiin kuitenkin liki 10 % vähemmän. Valtaosa (yli 60 %) Venäjän viljasadosta on vehnää, ohran ja maissin yhteenlaskettu osuus satomäärästä on viime vuosina ollut noin neljännes.

Perunaa nostettiin viime vuonna 18 miljoonaa tonnia, mikä on 7 % vähemmän kuin vuonna 2020. Vaikka perunan satomäärä hehtaaria kohden on kasvanut koko 2000-luvun, sen viljelyala on supistunut voimakkaasti. Siksi tilastoitu perunasato on jatkanut supistumistaan. Vielä 2000-luvun alkuvuosina vuosittainen perunasato oli noin 29 miljoonaa tonnia. Vihannesten viljely kasvoi 2000-alussa voimakkaasti etenkin kasvihuoneviljelyn nopean kasvun ansiosta, mutta viime vuodet vihannessato on pysynyt hieman alle 14 miljoonassa tonnissa. Myös vihannesmailla satovuosi 2021 oli edellisvuotta heikompi ja sato supistui noin 4 %.

Viljanviljelyssä suurten maatalousyritysten asema on hyvin vahva ja liki 70 % viljasadosta kerätään yritysten viljelemiltä pelloilta. Sen sijaan yli puolet perunan ja vihannesten sadosta tuotetaan yhä kotitalouksien yksityispalstoilla. Edellisvuotta heikompi vilja- ja vihannessato nosti osaltaan elintarvikkeiden hintoja viime vuoden jälkipuoliskolla.

Viljelykasvien sato supistui Venäjällä viime vuonna

202201_v3.png

Lähteet: Rosstat, CEIC, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/02