BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/01

Talouden notkahduksen jäätyä varsin lieväksi vuonna 2020 myös työllisten määrä väheni verrattain kohtuulliset 2–2,5 %. Työllisyys on palautunut yli vuoden ajan, ja työllisten määrä on viime kesästä alkaen ollut suurin piirtein sama kuin vuonna 2019 ennen koronaviruksen ja öljyn hinnan putoamisen aiheuttamaa lamaa eli vähän yli 72 miljoonaa henkilöä.

Palautuminen on tullut pitkälti työllisyyden elpymisestä tukku- ja vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan piirissä samoin kuin rakennusalalla, mutta myös koulutusalalla ja jalostusteollisuudessa. Näiltä kaikilta aloilta myös väheni suuria määriä työntekijöitä vuoden 2020 lamakuukausina.

Etenkin epäviralliset työmarkkinat ovat joustaneet. Rosstatin työvoimakyselyn mukaan työntekijöiden määrä epävirallisilla työmarkkinoilla väheni vuonna 2020 noin 4,5 % ja lisääntyi saman verran viime vuonna. Siten vuoden 2020 kokonaistyöllisyyden laskusta kuten myös työllisyyden palautumisesta viime vuonna tapahtui epävirallisilla työmarkkinoilla lähes yhtä suuri osa kuin virallisilla työmarkkinoilla. Epävirallisilla työmarkkinoilla työskentelevien määrä on noussut takaisin 14,5–15 miljoonaan henkilöön eli viidesosaan kaikista työllisistä.

Työllisyyden palautuessa työttömien määrä on vähentynyt vuoden 2020 loppukuukausien 4,5 miljoonasta henkilöstä viime kuukausien 3,2–3,3 miljoonaan ja työttömien osuus työvoimasta yli kuudesta prosentista alle 4,5 prosenttiin. Työttömyys on historiallisen matalalla tasolla. Lisäksi lomautettujen ja osa-aikatyötä tekevien määrät ovat palautuneet vuoden 20109 lukemiin.

Työttömiä löyhemmin työmarkkinoihin kytköksissä olevien määrä on myös muuttunut paljon vuoden 2020 kevään taantuman ja talouden viime vuoden elpymisen mukana. Rosstatin työvoimakyselyssä he koostuvat lähinnä niistä, jotka eivät ole hakeneet työtä, mutta olisivat valmiita aloittamaan työt. Tämä joukko muodostaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määritelmän mukaisen ns. potentiaalisen työvoiman, ja Venäjällä heitä oli vuoden 2020 loppukuukausina lähes 1,5 miljoonaa mutta viime syksynä enää 1,1 miljoonaa.

Venäjällä työttömyys on ennätysmäisen matalalla

202201_v2.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/02