BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/01

Venäjän talous elpyi viime vuonna ripeästi koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä. BKT saavutti kriisiä edeltäneen tasonsa jo kesällä. Tammi-marraskuussa Venäjän BKT kasvoi talousministeriön ennakkoarvion mukaan 4,7 % vuotta aiemmasta. Marraskuussa kasvu kiihtyi jälleen hieman mm. kaivannaisteollisuuden vetämänä sekä sääolosuhteista johtuneen tavallista myöhäisemmän sadonkorjuun vuoksi. Taloudessa alkoi loppuvuonna näkyä merkkejä jopa ylikuumenemisesta mm. inflaation kiihtyessä vauhdikkaasti ja työmarkkinatilanteen kiristyessä. Rosstatin alustavan arvion mukaan kuluttajahinnat nousivat joulukuussa 8,4 % vuotta aiemmasta. Työttömyysaste pysyi marraskuussa historiallisen matalalla tasolla 4,3 prosentissa.     

Venäjän talouskasvun odotetaan hidastuvan vähitellen. Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan kasvavan tänä vuonna 2-3 % ja vuonna 2023 enää 1-2 %.  Lähivuosien talouskehitykseen liittyy monia riskejä. Vaikka koronatartunnat ovat vähentyneet Venäjällä viime viikkoina, on pandemiatilanne edelleen epävarma ja se voi heikentää talouskasvua niin globaalisti kuin Venäjälläkin. Nopeana jatkuva inflaatio voi kaventaa venäläisten kotitalouksien ostovoimaa. Myös geopoliittisten jännitteiden kiristyminen voi lisätä epävarmuutta ja johtaa ennakoitua heikompaan talouskehitykseen.     

Venäjän pidemmän aikavälin kasvunäkymät ovat vaisut. Venäjän BKT:n potentiaalisen kasvun arvioidaan yleisesti olevan 1-2 % vuodessa. Venäjän kasvuedellytyksiä nakertavat heikko demografiakehitys, liiketoimintaympäristön ongelmista johtuva investointien puute sekä kansainvälisessä vertailussa matala tuottavuus. Nämä pitkäaikaiset ongelmat on tiedostettu Venäjällä ja ongelmien lievittämiseksi on vuosien varrella laadittu lukuisia kehitysohjelmia ja -strategioita. Niiden kasvua tukeva vaikutus on kuitenkin jäänyt vaatimattomaksi. Nykyinen talouspolitiikan kehikko on melko kapea-alainen ja nojaa vahvasti valikoituihin valtiovetoisiin kehitysprojekteihin. Sen mahdollisuudet kohentaa merkittävästi pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä on arvioitu rajallisiksi. Venäjän pitkän aikavälin kasvuhaasteita ja talouspolitiikkaa on käsitelty tarkemmin hiljattain julkaistussa BOFIT Policy Briefissa.   

Joulukuussa julkaistuissa ennusteissa Venäjän BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan tänä vuonna

202201_v1.png

Lähteet: Consensus Economics, Maailmanpankki, OECD, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/02