BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/39

Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan kulkevan NordStream2-kaasuputken rakennustyöt valmistuivat syyskuun alkupuolella. Gazpromin omistaman putkiyhtiön mukaan putkisto pyritään saamaan käyttökuntoon vuoden loppuun mennessä. Teknisen valmiuden lisäksi putken käyttöönotto riippuu kuitenkin EU:n energiamarkkinoiden sääntelystä. EU:n tuomioistuimen heinäkuisen päätöksen mukaan Gazprom saisi käyttää korkeintaan puolta putken kapasiteetista. Päätös koskee myös samaa reittiä noudattavaa vuosina 2011–2012 valmistunutta NordStream putkistoa. Putken käyttöönotto on herättänyt erityisen paljon keskustelua viime viikkoina, kun maakaasun hinta Euroopan kaasupörsseissä on kivunnut ennätyskorkealle. Kaasun hinnannousu lisää Venäjän vientituloja, sillä kaasunviennissä on EU:n määräysten mukaisesti siirrytty kasvavassa määrin pörssihintoihin sidottuihin sopimuksiin.

Hintojen nousun takana on talouskasvun vauhdittama globaalin kysynnän kasvu. Putkikaasun tuonti EU-maihin on palautunut pandemiaa edeltäneelle tasolle, mutta nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonti ei. Samaan aikaan EU-maiden oma kaasuntuotanto on jatkanut supistumistaan. Erotusta on paikattu käyttämällä kaasuvarastoja, joiden taso painui kesällä poikkeuksellisen alhaiseksi.

Maakaasun hinta Euroopan kaasupörsseissä on noussut Aasian hintoja korkeammaksi

202139_v2.png

Lähteet: Maailmanpankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/38 Näytä viikkokatsaus 2021/40