BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/39

Öljyn maailmanmarkkinahinta on noussut viimeisen puolentoista kuukauden aikana noin 20 % ja Brent-öljyn hinta hipoi tällä viikolla jo 80 dollaria. Myös joidenkin muiden Venäjälle tärkeiden vientituotteiden kuten rauta- ja värimetallien, puunjalostustuotteiden sekä lannoitteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet. Tämä on välittynyt Venäjän vientihintoihin, jotka ovat kohonneet erittäin voimakkaasti, ja metallien osalta tasoille, joita ei ole nähty vuosikymmeneen.  Taustalla on maailmantalouden ja useiden perushyödykkeiden kysynnän kova kasvu ja öljyn osalta mm. eräiden OPEC+-sopimuksen kattamien maiden tuotannon jopa alitettua sopimuksen tuotantorajat.

Vaikka Venäjän vientitulot ovat vientihintojen nousun myötä luonnollisesti lisääntyneet paljon, ruplan kurssi on vahvistunut vain lievästi. Esimerkiksi syyskuun keskikurssi sekä dollariin että euroon nähden oli vain vajaan prosentin korkeampi kuin elokuun keskikurssi. Ruplan kurssiin onkin kohdistunut melko tavanomaiseen tapaan myös sitä heikentäviä tekijöitä.

Ruplan kurssin vaimea vahvistuminen syyskuussa viittaa siihen, että Venäjältä on voinut virrata pääomia nettomääräisesti ulkomaille tuntuvassa määrin. Tilanne oli tällainen heinä- ja elokuussa, jolloin vientihinnat olivat niin ikään nopeassa nousussa ja yksityisen pääoman nettovirta ulkomaille kohosi keskuspankin alustavien tietojen mukaan todella huomattavaksi. Myös muutamana aiempana vuonna ruplan kurssi on kehittynyt vientihintoja heikommin.

Lisäksi federaation budjettisääntöön pohjautuvia valuuttaostoja on tehty viime kuukausina jo samaan tahtiin kuin keskimäärin vuosina 2018−2019. Säännön mukaan valuutoiksi vaihdetaan federaatiobudjetin ylimääräisiä öljy- ja kaasuverotuloja, joita syntyy öljyn hinnan ylittäessä säännössä määritellyn öljyn viitehinnan. Nämä tulot säästetään ja siirretään myöhemmin valtion vararahastona toimivaan Kansallisen hyvinvoinnin rahastoon.

Venäjän vientihinnat ovat nousseet hyvin nopeasti tänä vuonna, mutta rupla on vahvistunut vain lievästi

202139_v1.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/38 Näytä viikkokatsaus 2021/40