BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/36

Syyskuun alussa presidentti Xi Jinping piti puheen kansainvälisillä palvelukaupan messuilla ja kertoi samalla suunnitelmasta perustaa uusi pörssi Pekingiin. Pian puheen jälkeen arvopaperimarkkinoiden sääntelystä vastaava viranomainen CSRC julkaisi asiasta tiedotteen (kiinaksi). Uuden pörssin tarkoituksena on kanavoida rahoitusta erityisesti pienempiin, innovatiivisiin kasvuyrityksiin, joiden voi olla vaikeampaa saada rahoitusta muualta. Pörssin perustamisen aikataulua ei ole kerrottu julkisuuteen.

Uutta Pekingin pörssiä ei ole tarkoitus synnyttää tyhjästä, vaan se perustuisi pitkälti jo olemassa olevaan, kansalliseen pörssien ulkopuoliseen osakkeiden kauppapaikkaan (National Equities Exchange and Quotations, NEEQ). NEEQ perustettiin vuonna 2013, kun erityisesti pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia haluttiin parantaa. NEEQin osakkeenomistajina on kiinalaisia arvopaperi- ja raaka-ainepörssejä, mukaan lukien Shanghain ja Shenzhenin pörssit. NEEQin listoilla oli elokuussa noin 7 300 yritystä, mikä on lukumäärällisesti selvästi enemmän kuin Shanghain, Shenzhenin tai Hongkongin pörsseissä. Yritykset ovat kuitenkin pieniä ja niiden yhteenlaskettu markkina-arvo, noin 360 miljardia dollaria, on kaukana pörssien markkina-arvosta (Shanghain pörssi on lähes 20 kertaa isompi). NEEQissä listattujen yritysten osakkeilla saavat käydä kauppaa ainoastaan nk. ammattisijoittajat.

Viime vuoden heinäkuusta lähtien NEEQiin listatut yritykset on jaettu kolmeen ryhmään: peruslistaan, innovaatiolistaan ja eliittilistaan. Eliittilistan yrityksille on mm. muita tiukemmat listaamista koskevat vaatimukset ja alun perin sille pääsi vain 32 yritystä. Lukumäärä on sittemmin kasvanut 66:een. Nämä eliittilistan yritykset onkin tarkoitus nyt siirtää suoraan suunnitteilla olevaan Pekingin pörssiin, joka sekin olisi NEEQin hallinnoima. Eliittilistan yritysten yhteenlaskettu markkina-arvo oli elokuussa 170 miljardia juania (26 mrd. dollaria). Ideana on, että uusia yrityksiä nousisi Pekingin pörssiin aikanaan NEEQin perus- ja innovaatiolistojen kautta ja Pekingin pörssi toimisi eräänlaisena pk-yritysten hautomona. Tarpeeksi isoiksi kasvettuaan ne voisivat edelleen listautua Manner-Kiinan kahteen muuhun pörssiin, Shanghaihin tai Shenzheniin.

Shanghain pörssi on Aasian suurin ja maailman kolmanneksi suurin kauppapaikka New Yorkin pörssin ja NASDAQin jälkeen. Sen listoilla olevien yritysten markkina-arvo oli heinäkuussa yhteensä lähes 7 300 miljardia dollaria. Shenzhenin pörssi on Shanghaita pienempi – yritysten yhteenlasketulla markkina-arvolla (5 600 miljardia dollaria) se on maailman seitsemänneksi suurin. Molemmissa pörsseissä on oma listansa teknologiayrityksille. Shenzhenin pörssiin avattiin teknologia-alan kasvuyrityksiin keskittyvä ChiNext-lista jo vuoden 2009 lopulla. Shanghain pörssin niin ikään teknologiayrityksiin keskittyvä Star Market -lista perustettiin kymmenen vuotta myöhemmin. Star Marketin ideana oli etenkin keventää listautumisvaatimuksia ja pienentää kaupankäyntiin liittyvää sääntelyä (ks. Viikkokatsaus 30/2019).

Shanghain pörssi on noussut markkina-arvoltaan selvästi Kiinan suurimmaksi

202136_k2.png

Lähteet: World Federation of Exchanges, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/35 Näytä viikkokatsaus 2021/37