BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/27

Osana vuosien 2022−2024 federaatiobudjetin laadintaa ja koko julkisen talouden näkymien arviointia (ml. alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetit) hallitus on käsitellyt eräiden verojen korotuksia. Niillä julkisen talouden tuloja pyritään lisäämään vuosina 2022−2024 summalla, joka suhteessa BKT:hen on vajaat 0,4 %. Summa jakautuu varsin tasan neljään osaan. Metallien tuotantoveroa kaavaillaan korotettavaksi, ja voittoveron soveltamisen öljyntuotannossa odotetaan laajenevan. Valmisteveroista kaavaillaan lisää tuloja verojen korotusten ja verojen keruun parantamisen kautta, mikä koskee lähinnä alkoholia ja sokeripitoisia juomia. Lisäksi hyvätuloisille tai varakkaille yksityishenkilöille kaavaillaan verojen korotuksia. Suurilta ravitsemusliikkeiltä poistetaan arvonlisävero ja niiden palkoista maksettavat 30 prosentin sosiaaliverot puolitetaan. Kattavampia tietoja verojen ensi vuoden muutoksista ei tässä vaiheessa ole julkistettu.

Budjetin laadintaan sisältyy joka vuosi verojen korotuksia ja alennuksia. Esimerkiksi viime vuoden syksyllä verojen korotuksista odotettiin finanssiministeriön arvioiden mukaan kertyvän vuosina 2021−2023 lisää julkisen talouden tuloja noin 0,4 % BKT:stä, jos mm. öljykentille myönnettyjen veronalennusten karsiminen toteutuu kaavaillulla tavalla ja ulkomailla olevien venäläisten pääomien tuottojen verotusta saadaan nostettua mm. eräiden verokeitaiksi katsottujen maiden kanssa tehtävillä uusilla verosopimuksilla. Budjettituloja arvioitiin jäävän saamatta 0,4 % BKT:stä siksi, että sosiaaliverojen 30 prosentin yleistaso puolitettiin pienten ja keskisuurten yritysten osalta.

Nyt suunnitellut metallien tuotantoverojen korotukset tulisivat jatkona jo tehdylle päätökselle laajentaa metallien vientitulleja elokuun alusta tämän vuoden loppuun. Metallialan korotuksiin liittyy kaksi näkökulmaa.  Metallien hinnat ovat nousseet jyrkästi maailmanmarkkinoilla sekä sen myötä myös kotimaassa, ja korotuksilla halutaan hillitä kotimaan hintoja rajoittamalla vientiä. Samalla halutaan verottaa metalliyrityksille korkeista hinnoista kertyviä voittoja.

Metallien tuotannon ja viennin verotuksen lisäämistä on aika ajoin uumoiltu jo melko pitkään, eikä perusteetta. Vuonna 2018 julkisuuteen vuoti Kremlissä laadittu lista nimetyistä metallialan sekä öljykemian ja kemian teollisuuden yrityksistä, joiden korkeista vientihinnoista kertyneitä ja ylisuuriksi katsottuja voittoja oli tarkoitus verottaa summalla, joka vastasi yli puolta prosenttia BKT:stä. Teollisuuden vastalauseiden saattelemana listasuunnitelma ei edennyt. Metallialalle kaavaillaan pysyvää muutosta verotukseen, josta voisi tulla samankaltainen kuin öljy- ja kaasualoilla. Öljyä ja kaasua on jo parin vuosikymmenen ajan verotettu tuotantoveroilla ja vientitulleilla, jotka nousevat ilman erillisiä päätöksiä määrättyjen laskentakaavojen mukaan maailmanmarkkinahintojen nousun myötä (ja lisäksi progressiivisesti).

Yksittäisten tuotteiden hintojen nousua on aiemminkin rajoitettu määräaikaisilla vientirajoituksilla ja -tulleilla esimerkiksi koskien viljaa. Myös viime vuoden lopulla päätettiin ottaa käyttöön viljan ja eräiden muiden maataloustuotteiden vientitulleja ja -rajoituksia maailman- ja kotimaanmarkkinoiden hintojen noustua nopeasti. Niiden säätely jatkuu. Keskeisten viljojen vientitullit on asetettu melko hiljattain muuttuviksi hintojen mukaan. Auringonkukansiementen vientitullia nostettiin vastikään jyrkästi ja sen voimassaoloa jatkettiin elokuun 2022 loppuun saakka. Soijapapujen vientitullia jatkettiin myös, mutta samalla se aleni.

Hallitus suunnittelee myös pysyvää ja laajempaa mekanismia vähentääkseen maailmanmarkkinahintojen nousun vaikutusta kotimaisiin hintoihin. Suunnitelman raportoidaan kattavan metallien lisäksi myös muita tavararyhmiä kuten eräitä elintarvikkeita (mm. lihan ja maidon) ja lannoitteita.

Venäjällä metallien vientihinnat ja kotimaiset tuottajahinnat ovat nousseet voimakkaasti

202127_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/26 Näytä viikkokatsaus 2021/28