BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/26

Sijoitukset ovat vähentyneet vuodesta 2016 lähtien, mitä selittää Kiinan tarkempi ulkomaisten investointien ja pääoman ulosvirtauksen sääntely. Lisäksi kiinalaissijoitusten valvontaa on lisätty Yhdysvalloissa ja Euroopassa, ja viime vuonna myös koronapandemia todennäköisesti lykkäsi monien yritysten investointisuunnitelmia. Taloustilanteen paranemisesta huolimatta investointihalukkuutta voi jatkossakin rajoittaa poliittisten suhteiden sekä kiinalaisyritysten rahoitustilanteen kiristyminen. 

Merics-tutkimuslaitoksen tuoreen raportin mukaan Kiinan suorat sijoitukset EU-maihin ja Isoon-Britanniaan laskivat viime vuonna 45 % edellisvuodesta 6,5 mrd. euroon. Kiinan suorat sijoitukset Euroopassa ovat olleet lähinnä yritysostoja, mutta viime vuonna uusinvestointeja (greenfield) tehtiin aiempia vuosia enemmän, yhteensä 1,3 mrd. eurolla. Eniten kiinalaissijoituksia suuntautui liikenteeseen ja infrastruktuuriin, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä elektroniikka-alalle. Valtionyritysten tekemien sijoitusten osuus oli 18 %, selvästi vähemmän kuin monina aiempina vuosina. Viime vuonna 30 % kiinalaissijoituksista suuntautui Saksaan, 13 % Puolaan, 12 % Isoon-Britanniaan ja 10 % Ranskaan. Puolan suurta osuutta selittää viime vuoden suurin kiinalaisinvestointi Euroopassa, jossa Goodman Group myi Keski- ja Itä-Euroopan toimintojaan kiinalaiselle GLP:lle. Kumulatiiviset sijoitukset Suomeen vuosina 2000–2020 olivat Mericsin tilastossa 13,3 mrd. euroa, mikä on 1,3 mrd. euroa enemmän kuin vuosina 2000–2019.

Rhodium Groupin tilastoimat Kiinan suorat sijoitukset Yhdysvaltoihin olivat viime vuonna 7,2 mrd. dollaria. Vuodesta 2019 sijoitusten arvo kasvoi 14 %, mutta oli huomattavasti pienempi kuin huippuvuosina 2016 ja 2017. Uusinvestointien osuus pysyi pienenä ja Kiinan yritysostot Yhdysvalloissa suuntautuivat suurimmaksi osaksi viihdeteollisuuteen sekä kuluttajatuotteisiin ja -palveluihin. Investointien lukumäärä pysyi pienenä, ja arvon nousu selittyy muutamalla suurella yrityskaupalla, mm. Tencentin ostaessa osan Universal Music Groupista (3,3 mrd. USD). Raportti myös huomauttaa, että viime vuonna useat kiinalaisyritykset luopuivat sijoituksistaan Yhdysvalloissa. Näistä merkittävin oli nyt jo konkurssiin julistetun HNA:n Ingram Micronin myynti Platinum Equitylle 7,2 mrd. dollarilla.

Kaiken kaikkiaan Kiinan suorat sijoitukset ulkomaille jäivät China Global Investment Trackerin (CGIT) mukaan viime vuonna 30,5 mrd. dollariin, eli 66 % pienemmiksi kuin vuonna 2019. CGIT pyrkii keräämään kaikki kiinalaisyritysten suuret (yli 100 milj. USD) ulkomaiset sijoitukset. Mericsin arvion mukaan Kiinan ulkomaiset yritysostot niin ikään laskivat viime vuonna 45 % ja olivat noin 28 mrd. dollaria. Kehitys poikkeaa huomattavasti Kiinan kauppaministeriön tilastoista, joiden mukaan suorien sijoitusten virta ulkomaille laski viime vuonna vain 3 % ja oli 133 mrd. dollaria (ks. Viikkokatsaus 8/2021). Kauppaministeriön tilastoissa kuluvan vuoden tammi-toukokuussa suorien sijoitusten ulosvirta kasvoi muutaman prosentin viime vuoden vastaavasta ajasta.

UNCTADin mukaan maailman suorien sijoitusten virrat supistuivat viime vuonna 35 % ja jäivät matalimmalle tasolleen sitten vuoden 2005. Kiina oli harvoja maita, joihin suuntautuvat sijoitukset kasvoivat. Kiinan osalta UNCTADin tilastot perustuvat kauppaministeriön julkaisemiin tilastoihin. UNCTAD odottaa maailman suorien sijoitusten virtojen kasvavan 10–15 % tänä ja 15–20 % ensi vuonna.

Arvioiden mukaan Kiinan suorat sijoitukset EU28-maihin ja Yhdysvaltoihin ovat vähentyneet selvästi
yhdessä kaikkien ulkomaisten sijoitusten kanssa

202126_k3.png

Lähteet: China Global Investment Tracker (yht.), Merics (EU), Rhodium (USA) ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/25 Näytä viikkokatsaus 2021/27