BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/18

Politiikkakorot on pidetty muuttumattomina, mutta muilla toimillaan keskuspankki on yrittänyt hillitä velkaantumisen kasvua. Rahoitusmarkkinoiden riskejä halutaan saada kuriin, mutta toisaalta korkojen noston pelätään heiluttavan markkinoiden vakautta sekä heikentävän yritysten velanhoitokykyä.

Keskuspankin asettama lainojen viitekorko (LPR) on pidetty 3,85 prosentissa vuoden mittaisille lainoille viime vuoden huhtikuusta lähitien. LPR-korko asetetaan perustuen keskuspankin keskipitkän lainaohjelman korkoon (MLF), jotka yhdessä lyhytaikaisen keskuspankkilainoituksen (SLF) korkojen kanssa on pidetty muuttumattomina. Avomarkkinaoperaatioissa käytettävien käänteisrepo-operaatioiden korkoihin tai pankkien varantovaatimusten tasoihin ei myöskään ole tehty muutoksia. Markkinakorot pankkien välisillä markkinoilla nousivat alkuvuonna, mutta ovat sen jälkeen pysyneet lähellä keskuspankin politiikkakorkoja.

Tänä vuonna keskuspankki on nettomääräisesti vähentänyt markkinalikviditeettiä avomarkkinaoperaatioiden kautta. Myös keskuspankin lainaohjelmissa pankeille on myönnetty uutta rahoitusta vähemmän kuin sitä on erääntynyt. Nettomääräisesti keskuspankin toimet vähensivät tammi-maaliskuussa markkinalikviditeettiä vajaat 500 mrd. juania, kun viime vuoden vastaavaan aikaa sitä lisättiin lähes 1 400 mrd. juania.

Lainanannon kasvua on pyritty hillitsemään Kiinalle tyypilliseen tapaan suoraan pankeille annettavalla ohjeistuksella (nk. window guidance). Lehtitietojen mukaan keskuspankki ohjeisti pankkeja maaliskuussa pitämään antolainauksen tänä vuonna viime vuoden tasolla. Bloombergin tietojen mukaan joitain ulkomaisia pankkeja kehotettiin erikseen hillitsemään lainanantoaan. Keskuspankki on ollut huolissaan lainakannan nopeasta kasvusta. Alkuvuonna pankkeja kehotettiin lehtitietojen mukaan pitämään tammi-maaliskuun uudet lainat viime vuoden tasolla (7 100 mrd. juania) tai sitä matalammalla, mutta lainoja myönnettiin jonkin verran enemmän (7 700 mrd. juania).

Tammi-maaliskuussa pankkilainakanta kasvoi vajaan 13 % vuosivauhtia. Keskuspankki on ilmoittanut tavoitteekseen pitää lainakannan kasvun noin nimellisen BKT:n kasvun vauhdissa. Esimerkiksi IMF odottaa Kiinalle vajaan 12 % nimellistä kasvua tänä vuonna. Maaliskuun lopussa pankkilainakanta oli noin 170 % BKT:stä ja keskuspankin tilastoima kotimainen kokonaisrahoituskanta (AFRE) 278 % BKT:stä. Kokonaisrahoituskanta/BKT laski hieman viime vuoden lopusta mm. keskuspankin tilastoimien varjopankkisektorin instrumenttien kannan supistuttua. 

Politiikkakorot on pidetty muuttumattomina ja keskimääräiset markkinakorot pankkien välisillä markkinoilla suunnilleen linjassa politiikkakoron kanssa

202118_k1.png

Lähteet: CEIC, Kiinan keskuspankki, National Interbank Funding Center ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/17 Näytä viikkokatsaus 2021/19