BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/17

Tukholman rauhantutkimuslaitoksen (SIPRI) tuoreen tilaston mukaan maailman valtioiden yhteenlasketut sotilasmenot jatkoivat kasvuaan viime vuonna. Maailman sotilasmenot olivat reaalisesti 2,6 % suuremmat kuin vuonna 2019 ja noin 9 % suuremmat kuin kymmenen vuotta aiemmin. Venäjän sotilasmenot kasvoivat reaalisesti 2,5 % ja Kiinan 1,9 % edellisvuoteen verrattuna.

Yhdysvalloissa ja Kiinassa ovat sotilasmenoilla mitaten maailman suurimmat valtiot. Kiinan talouden ja sotilasmenojen nopea kasvu nosti maan sotilasmenoilla mitaten maailman toiseksi suurimmaksi valtioksi 2000-luvun alussa. Yhdysvaltojen osuus maailman sotilasmenoista on supistunut noin 50 prosentista alle 40 prosentiin, kun taas Kiinan osuus on kasvanut alle viidestä prosentista yli 10 prosentiin. SIPRIn arvion mukaan Kiinan sotilasmenot olivat viime vuonna 252 mrd. dollaria eli 13 % maailman sotilasmenoista. Kiinan sotilasmenot ovat kasvaneet jokseenkin samaa tahtia kuin maan talous, ja sotilasmenojen suhde bruttokansantuotteeseen on viimeisen kaksikymmentä vuotta ollut hieman alle 2 %. Vuonna 2020 suhde oli 1,7 %, mikä on selvästi matalampi kuin muilla sotilasmenoilla mitattuna suurilla valtioilla.

Venäjän sotilasmenojen SIPRI arvioi olleen 62 mrd. dollaria, eli 4,3 % BKT:sta vuonna 2020. Venäjällä sotilasmenot kasvoivat ripeästi vuoteen 2016 saakka, mutta sen jälkeen kasvu on ollut maltillisempaa. Suhteessa talouden kokoon tai asukasmäärään Venäjän sotilasmenot ovat yli kaksi kertaa suuremmat kuin Kiinan vastaavat menot.

Viime vuonna Venäjä oli Yhdysvaltojen, Kiinan ja Intian jälkeen maailman neljänneksi suurin valtio sotilasmenoilla mitaten. Venäjän osuus maailman sotilasmenoista oli 3 % ja Intian 4 %. Saudi-Arabian sotilasmenot ovat kahtena viime vuonna supistuneet merkittävästi, minkä seurauksena Iso-Britannian sotilasmenot ovat nousseet maailman viidenneksi suurimmaksi.

Venäjän sotilasmenot ovat suuret suhteessa talouden kokoon

202117_v4.png

Lähteet: SIPRI ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/16 Näytä viikkokatsaus 2021/18