BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/17

BKT kasvoi talousministeriön arvion mukaan maaliskuussa puolisen prosenttia vuotta aiemmin, kun BKT oli vielä tammi-helmikuussa runsaat 2 % vuodentakaista pienempi. Koko ensimmäisen neljänneksen vuosimuutokseksi ministeriö arvioi -1,3 %.

Teollisuustuotantoa oli ensimmäisellä neljänneksellä 1,3 % vuodentakaista vähemmän, mutta tilanne on yhä varsin erilainen teollisuuden päälohkoilla. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on elpynyt vähitellen ja kasvoi kausitasoitettuna helmi-maaliskuussa vajaan prosentin kuukaudessa. Tuotantoa oli kuitenkin vielä maaliskuussa 5−6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin koko ensimmäisen neljänneksen vuosipudotuksen jäädessä yli seitsemään prosenttiin. Taustalla on edelleen mm. OPEC+ -maiden sopimus öljyn tuotannon rajoituksista, joita on määrä purkaa vähitellen ensi vuoden huhtikuuhun mennessä. Sopimus on pitänyt Venäjän öljyn tuotannon kymmenesosan vuodentakaista pienempänä. Sen sijaan maakaasun ja hiilen tuotanto ponnahtivat ensimmäisellä neljänneksellä takaisin kasvuun (8 % ja 10 %) viime vuoden kuopistaan. Merkittävän lohkon muodostaa öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvä palvelutoiminta, joka on pysynyt muutaman prosentin vuodentakaista pienempänä viime vuoden keväästä lähtien.

Jalostusteollisuuden kausitasoitettu tuotanto jatkoi kasvuaan helmi-maaliskuussa noin prosentin kuukausitahdilla. Vuodentakaiseen nähden tuotannon kasvu oli maaliskuussa yli 4 % ja koko ensimmäisellä neljänneksellä lähes prosentin. Jalostusteollisuuden tuotanto on öljynjalostus pois lukien lisääntynyt viimeiset viisi vuotta. Tuotanto kasvoi hieman myös viime vuoden lamassa, ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotantoa oli pari prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Nousuun vaikuttivat etenkin kone-, laite- ja kuljetusvälineteollisuuden kasvun piristyminen sekä lääkkeiden ja kemian tuotannon jatkuva nousu. Kemianteollisuus on keskeinen kasvava ala, jonka tuotanto on lisääntynyt lähes puolella vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä. Samaan aikaan kapeaksi kärjeksi on yhä selvemmin noussut lääkkeiden tuotanto, joka on kolminkertaistunut.

Kotitalouksien kulutus kotimaassa on elpynyt vaimeasti. Vähittäiskaupan kausitasoitettu myynnin määrä pysyi varsin ennallaan helmi-maaliskuussa. Ensimmäisellä neljänneksellä myyntiä oli puolitoista prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tähän vaikutti maaliskuun noin kolmen ja puolen prosentin pudotus vuodentakaisesta, mikä kuitenkin juontuu osin myyntipiikistä maaliskuussa 2020, jolloin väestö varastoi tavaraa elämiseen koronarajoitusten alla. Palvelualoilla (pl. julkisen talouden palvelut) tilanne on kohentunut, mutta niillä oli vielä ensimmäisellä neljänneksellä yli 4 % vähemmän toimintaa kuin vuotta aiemmin.

Tavarakuljetukset lisääntyivät maaliskuussa huomattavasti, mikä nosti ensimmäisen neljänneksen kuljetusvolyymin puolisen prosenttia yli vuodentakaisen. Suuret kuljetusvolyymit syntyvät rautateillä sekä öljy- ja kaasualojen putkikuljetuksissa, jotka kumpikin olivat ensimmäisellä neljänneksellä varsin lähellä vuodentakaisia tasoja.

Venäjän taloudessa eri alojen kehitys edelleen melko vaihtelevaa

202117_v2.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/16 Näytä viikkokatsaus 2021/18