BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/15

Venäjän vientitulojen ja tuonnin kääntyminen parempaan päin viime kevään ja kesän pudotuksen jäljiltä jatkui keskuspankin alustavien maksutietojen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kehityksen hahmotusta mutkistaa eräiden aiempien aikajaksojen tapaan hieman se, että Venäjän ulkomaankaupan tilastointiyksikkönä käyttämä Yhdysvaltojen dollari oli ensimmäisellä neljänneksellä euroon nähden yli 9 % heikompi kuin vuotta aiemmin. Näin ollen Venäjän tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä olivat dollareissa enää 4 % vuodentakaista pienemmät, mutta euroissa pudotuslukema oli edelleen 12 %. Tulot raakaöljyn, öljytuotteiden sekä maa- ja nestekaasun viennistä olivat vielä varsin heikot eli euroissa viidesosan pienemmät kuin vuosi sitten. Muut tavaraviennin tulot nousivat muutaman prosentin vuodentakaista suuremmiksi.

Venäjän menot tavaroiden ja palvelujen tuontiin ylsivät ensimmäisellä neljänneksellä jo vuodentakaiselle tasolle dollareissa, kun taas euroissa ne olivat edelleen 8 % pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tavaroiden tuonti on elpynyt selvästi, sillä tuonnin arvo nousi muutaman prosentin vuodentakaista suuremmaksi jopa euroissa. Tavaraviennin tulojen laimea toipuminen ja tavaroiden tuonnin nousu piti Venäjän tavarakaupan ylijäämän poikkeuksellisen maltillisena.

Venäjän palvelujen sekä vienti että tuonti oli edelleen heikkoa etenkin matkailun oltua yhä valtaosin pysähdyksissä mutta myös muiden palvelujen kaupan kehityttyä vaisusti. Palvelujen kaupan alijäämä supistui harvinaisen pieneksi pitkälti venäläisten hyvin vähäisten ulkomaanmatkailun menojen takia. Myös pääomatulojen ja -menojen alijäämä pysyi melko pienenä. Tämän taustalla sekä pääomatulot että -menot ovat vähentyneet. Etenkin menot ulkomailta yrityksiin tehdyistä sijoituksista laskivat tuntuvasti viime vuonna. Venäläisten yritysten sekä pankkien ulkomaille tekemistä sijoituksista saadut tulot ovat puolestaan supistuneet vähitellen niin ikään viime vuoden ajan kuten myös tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä on pienentynyt edelleen hieman ja sen 12-kuukauden summa oli ensimmäisellä neljänneksellä noin 2 % suhteessa BKT:hen. Rahoitustase oli edelleen varsin alijäämäinen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä eli nettomääräisesti Venäjältä liikkui pääomaa ulkomaille kohtalaisen paljon. Osin tämä johtui epätavanomaisen suuresta ulkomaisten sijoitusten vetäytymisestä valtion velkakirjojen jälkimarkkinoilta. Pääoman nettovirta yksityiseltä sektorilta ulkomaille pysyi melko suurena. Suorien sijoitusten virta ulkomailta yrityksiin (pl. pankit) oli edelleen pieni. Ulkomailta yritysten velkakirjoihin tulleiden sijoitusten vähittäinen vetäytyminen jatkui samoin kuin yritysten ulkomaisten luottojen supistuminen. Yritykset tekivät suoria sijoituksia ulkomaille eniten vuoden 2019 alun jälkeen ja yritysten sijoitukset ulkomaisiin velkakirjoihin jatkuivat. Pankit lisäsivät huomattavasti ulkomaisten saataviensa määrää.

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä supistunut, nettopääomavirta ulkomaille melko suuri

202115_v2.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/14 Näytä viikkokatsaus 2021/16