BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/10

Kansankongressin kokouksessa käsiteltiin viime vuoden toteutunut budjetti ja hyväksyttiin vuoden 2021 budjetti. Finanssiministeriön budjettikertomuksen mukaan viime vuonna keskus- ja paikallishallintojen budjettitulot supistuivat noin 4 % ja ne olivat 18 300 mrd. juania (18 % BKT:stä). Samalla menot kasvoivat 3 % ja olivat 24 600 mrd. juania (24 % BKT:stä) ja alijäämä kasvoi 6 300 juaniin, joka oli reilu 6 % BKT:stä. Alijäämästä yli kolmasosa tilkittiin valtion- ja paikallishallintojen rahastoista ja muista varoista ja näin virallisesti ilmoitettu alijäämä oli vain 3,7 % BKT:stä.

Vuonna 2021 finanssiministeriön mukaan julkista taloutta pidetään edelleen elpymistä tukevana. Menojen on kuitenkin budjetoitu kasvavan vain alle 2 %, mikä olisi toteutuessaan hitainta yli 30 vuoteen ja esimerkiksi hitaampaa kuin inflaatiolle asetettu tavoite. Ministeriö kertoo pyrkivänsä tehostamaan varojen käyttöä ja kohdentamaan niitä entistä tarkemmin. Budjettitulojen on arvioitu kasvavan tänä vuonna 8 % ja julkisen talouden alijäämän pienenevän.

Finanssiministeriö on huolissaan julkisesta taloudesta, sillä julkisiin menoihin kohdistuu suuria lisäyspaineita. Lisää varoja pitää kohdistaa päätettyjen linjausten mukaisesti monille aloille kuten teknologiseen kehitykseen, päästöjen hillintään, koulutukseen, hyvinvoinnin kohentamiseen, turvallisuuteen ja velkojen hoitamiseen. Julkisen talouden tasapainottamista hankaloittaa julkisten tulojen suhteellisen hidas kasvu. Myös vararahastoissa on viime vuoden jäljiltä aiempaa vähemmän otettavaa. Sosiaaliturvarahastojen varojen riittämättömyys on korostumassa, kun väestö ikääntyy ja varoista maksettuja eläkkeitä korotetaan. Julkisen talouden tilassa on myös suuria eroja alueiden välillä, ja joillakin alueilla vajeet ja velkatasot ovat hyvin suuria. Ministeriön mukaan paikallishallinnot ovat ottaneet myös lisää ”piilovelkaa”.

Kiinan julkisen talouden raportointitapa ei ole linjassa länsimaisten käytäntöjen kanssa. Kansankongressissa käsitellyt budjetit eivät kata koko julkisen sektorin menoja ja tuloja, sillä Kiinassa julkisen budjetin ulkopuolella on runsaasti toimintaa. Budjetin ulkopuolella ovat esimerkiksi paikallishallinon erikoisvelkakirjat, joita lasketaan liikkeelle tänä vuonna (3 650 mrd juania) hieman vähemmän mitä viime vuonna (3 750 mrd. juania). IMF tekee vuosittain laajennettua arvioita Kiinan julkisesta taloudesta, joissa otetaan mukaan myös budjetin ulkopuolinen toiminta ja muita normaalisti budjettiin laskettavia tekijöitä. IMF-laskelmien mukaan laajennettu julkisen sektorin vaje on ollut jo 5 vuotta yli 10 % BKT:stä ja viime vuonna vaje kasvoi yli 18 prosenttiin BKT:stä. IMF arvioin mukaan Kiinalla oli julkista velkaa viime vuoden lopussa 92 % BKT:stä.

IMF:n arvio Kiinan julkisen talouden vajeesta ja velasta ja ennuste 2021–2022

202110_k2.png

Lähteet: IMF ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/09 Näytä viikkokatsaus 2021/11