BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/04

Tammikuussa julkaistujen IMF:n ennustepäivityksen ja Maailmanpankin ennusteen mukaan maailmantalouden supistuminen vuonna 2020 jäi hieman aiemmin pelättyä pienemmäksi. Tähän vaikuttivat erityisesti yksityisen kulutuksen odotettua voimakkaampi toipuminen ja positiiviset rokoteuutiset. Epävarmuus vuosien 2021–2022 ennusteiden osalta on yhä suurta, kun uusia leviämisaaltoja ja virusmuunnoksia ilmaantuu jatkuvasti.

Kiinan odotetaan kasvavan tänä vuonna edelleen selvästi maailmantaloutta nopeammin, noin 8 % vauhtia heikon vertailuvuoden 2020 vuoksi. Lehtitietojen mukaan sama kahdeksan prosenttia olisi myös Kiinan vuoden 2021 virallinen kasvutavoite. Ensi vuonna kasvu hidastuu, mutta pysyy silti hyvin ripeänä, noin 5,5 prosentissa. Kiina eroaakin ennusteissa selvästi muista nousevista talouksista.

Koronapandemian nähdään yleisesti aiheuttaneen nouseville talouksille pitkäaikaista vahinkoa, koska se vähentää investointeja ja rapauttaa inhimillistä pääomaa. Kriittisiäkin talouden kehittämistarpeita on lykätty vuosilla eteenpäin. Pandemialla on suurimmat vaikutukset maihin, jotka ovat riippuvaisempia turismista, palvelusektorista tai raaka-aineiden viennistä (erityisesti öljy), tai joissa maan sisäinen tautitilanne pääsi kehittymään erityisen huonoksi. Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluu mm. Intia, jossa talous supistui viime vuonna arvioiden mukaan kahdeksasta kymmeneen prosenttia, huolimatta loppuvuoden selvästä piristymisestä. Intian kasvulukuihin liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta, mikä näkyy myös eri ennusteiden suurena vaihteluvälinä. Niin kutsutuista BRICS-maista (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka) talouden arvioidaan viime vuonna supistuneen eniten Intian lisäksi Etelä-Afrikassa.

Etelä-Afrikassa koettiinkin Saharan eteläpuoleisen Afrikan pahin tautitilanne, ja sulkutoimien myötä talouden arvellaan supistuneen viime vuonna noin 8 %. Ilman laajamittaista elvytystä tilanne olisi saattanut olla vielä paljon huonompi, eikä elpymisvauhdin odoteta olevan vuosina 2021–2022 kovinkaan suuri. Turkissa talouskasvu elpyi nopeasti viime vuoden toisella puoliskolla mittavan elvytyksen myötä ja talouskasvu jäänee vuoden 2020 osalta positiiviseksi. Lähiaikojen näkymät ovat kuitenkin riippuvaiset varsinkin kansainvälisen matkailun toipumisesta. Koronakuolemien määrä väkilukuun suhteutettuna on ollut erityisen suuri Latinalaisessa Amerikassa. Brasiliassa yksityinen kulutus ja investoinnit kuitenkin toipuivat vuoden 2020 lopulla nopeaan tahtiin suotuisien rahoitusolojen myötä ja talouskasvun odotetaan nousevan tänä vuonna reiluun 3 prosenttiin. Venäjällä viime vuotta heikensi pandemiarajoitusten lisäksi erityisesti raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan romahdus, ja BKT:n arvioidaan supistuneen noin 4 %. Uusimmissa ennusteissa sen odotetaan kuitenkin palautuvan kriisiä edeltäneelle tasolle jo loppuvuonna 2021.

Nousevat taloudet toipuvat koronapandemiasta eritahtisesti

202104_k2.png

Lähteet: IMF World Economic Outlook, Maailmanpankin Global Economic Prospects, Bloomberg ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/03 Näytä viikkokatsaus 2021/05