BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/40

Amerikkalainen kauppakamari etelä-Kiinassa teki elo-syyskuun vaihteessa kyselyn 178 alueella toimivalle yritykselle. Amerikkalaisista yrityksistä lähes 40 % ilmoitti vähentävänsä investointeja tämä vuoden toisella puoliskolla, kun taas vajaa 20 % kertoi lisäävänsä. Kesä- ja heinäkuussa Shanghaissa toimiva amerikkalainen kauppakamari toteutti vastaavan kyselyn 346 yhdysvaltalaiselle yritykselle. Sen mukaan lisäinvestointeja Kiinaan suunnittelevien yritysten osuus laski vuoden takaa merkittävästi. Yritykset pohtivat tuotantonsa ja hankintojensa hajauttamista mm. kauppasodan aiheuttaman Kiina-riskin pienentämiseksi. Tätä suuntausta vahvisti myös koronaepidemia, joka nosti esiin yhteen maahan keskittämisen ongelmat. Toisaalta yli 90 % kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti haluavansa pysyä Kiinassa, ja vain hyvin harva yritys ilmoitti siirtävänsä kaiken toimintansa pois maasta. Myös eurooppalaisten yritykset ovat kertoneet vastaavaa viestiä.

Sekä Japani että Etelä-Korea ovat pyrkineet aktiivisesti tukemaan yritystensä vetäytymistä Kiinasta. Japani tukee 2,3 miljardilla dollarilla yritysten tuotantoketjujen uudistamista ja tuotannon siirtämistä Kiinasta Japaniin tai osittain myös Kaakkois-Aasiaan. Toimen taustalla on koronakriisin keväällä aiheuttama tuotantoketjujen katkeaminen. Japanin Kiinassa toimiva kauppakamari teki kesä-heinäkuun vaihteessa kyselyn 942 Kiinassa toimivalle japanilaiselle yritykselle. Tulosten mukaan japanilaiset yritykset pelkäävät joutuvansa mukaan Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen kauppa- ja teknologiasotaan. Epävarmuutta on lisännyt myös mm. Kiinan uusi epäluotettavien yritysten lista. Lisäksi läpinäkyvyyden puute saa yritykset varovaisiksi päätöksenteossa.

Etelä-Korean tavoitteena on saada yrityksiä takaisin kotimaahan tukemaan oman maan talouskasvua ja koronakriisistä elpymistä. Kotimaahan palaaville yrityksille on tarjottu veronalennuksia, tukia sekä rahoitustukea tutkimus- ja tuotekehittelyyn, etenkin automaation lisäämiseksi tehtaissa robottien ja tekoälyn avulla. Pieniä ja keskisuuria korealaisyrityksiä edustavan KBIZ-yhdistyksen tekemän kyselyn mukaan korealaisyritykset ovat kuitenkin haluttomia jättämään Kiinaa. Financial Timesin mukaan kyselyyn vastanneista 200 yrityksestä, joilla on toimintoja Kiinassa ja Vietnamissa, vain 8 % on halukas palaamaan takaisin Etelä-Koreaan. Viime vuonna suorat sijoitukset Etelä-Koreasta ulkomaille olivat lähes viisi kertaa suuremmat kuin suorat sijoitukset ulkomailta Etelä-Koreaan, eivätkä edes Kiinan ja Yhdysvaltain väliset protektionistiset toimet pelota korealaisyrityksiä pois Kiinasta. Yritykset perustelevat halukkuutta jäädä Kiinaan mm. halvemmilla palkoilla ja suurilla markkinoilla, eikä näistä eduista olla halukkaita luopumaan pienten verohelpotusten vuoksi.

Shanghain ympäristössä toimivat amerikkalaisyritykset edelleen optimistisia liiketoiminnan kehityksen suhteen seuraavan viiden vuoden aikana

202040_k3.png

Lähde: Amerikkalainen kauppakamari Shanghaissa ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/39 Näytä viikkokatsaus 2020/41