BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/27

Keskuspankki laski 19.6. avainkorkoa peräti yhdellä prosenttiyksiköllä. Uusi avainkorko on 4,5 %. Keskuspankki perusteli päätöstä muun muassa sillä, että eräiden tekijöiden inflaatiota hidastava vaikutus on ollut odotettua suurempi.

Keskuspankki kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että koronapandemiaan liittyvät rajoitukset Venäjällä ja ulkomailla sekä niiden negatiiviset vaikutukset kysyntään ja ylipäänsä taloudelliseen aktiviteettiin ovat jatkuneet odotettua pidempään. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden tilanteista juontuneet riskit rahoitusvakaudelle ovat pienentyneet ja kotitalouksien sekä yritysten inflaatio-odotukset ovat alentuneet. Keskuspankki katsoo, että epävarmuuksista, jotka liittyvät koronapandemiaan, sen rajoitustoimien negatiivisiin taloudellisiin vaikutuksiin sekä myös toimien purkamiseen ja talouksien toipumiseen, aiheutuu enimmäkseen inflaatiota hidastavia riskejä.

Samalla inflaatiota tukeneiden tekijöiden kuten maaliskuussa tapahtuneen ruplan kurssin jyrkän heikentymisen ja kotimaisen kysynnän tilapäisen nousun vaikutus on ohitettu. Lisäksi ruplan kurssi on vahvistunut touko-kesäkuussa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vakautumisen ja öljyn hinnan nousun johdosta. Toisaalta inflaatiota voivat keskuspankin mukaan tukea koronarajoituksista aiheutunut logistiikkaketjujen hapertuminen, työntekijöiden ja kuluttajien suojaamisesta koituvat lisäkustannukset sekä edessäpäin mahdollisesti olevat levottomat jaksot kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.

Kuluttajahintojen nousu vuodentakaisesta oli kesäkuun puolivälissä 3,1 %. Keskuspankki ennakoi inflaation nopeutuvan hieman tämän vuoden aikana. Koron alennuksella keskuspankki kuitenkin haluaa pienentää sitä riskiä, että inflaatio voisi jäädä vuonna 2021 merkittävästikin tavoitteena olevan neljän prosentin alapuolelle. Samaan tapaan kuin useamman edellisen avainkoron alentamispäätöksen yhteydessä keskuspankki totesi harkitsevansa lähiaikoina, onko avainkorkoa tarkoituksenmukaista laskea edelleen.

Venäjän keskuspankin keskeisiä ohjauskorkoja ja rahamarkkinakorko

202027_v2.png

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2020/26 Näytä viikkokatsaus 2020/28