BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/27

Useimmilla toimialoilla tuotanto supistui edelleen huomattavasti vuotta aiemmasta. Talouden aallonpohja näyttää kuitenkin jääneen huhtikuulle, sillä monilla sektoreilla (kausitasoitettu) tuotanto kääntyi toukokuussa hienoiseen nousuun edelliseen kuukauteen verrattuna.

Etenkin palvelusektori kärsi edelleen koronapandemian leviämisen estämiseksi asetetuista rajoituksista, vaikka niitä alettiin vähitellen purkaa toukokuussa. Vähittäiskauppa supistui edelleen 19 % vuotta aiemmasta. Teollisuustuotannon kehitys synkkeni entisestään ja se vähentyi toukokuussa 10 % vuotta aiemmasta. Pääosa pudotuksesta johtui öljyn ja maakaasun tuotannon vähenemisestä. Venäjän raakaöljyn tuotanto supistui lähes 15 % vuotta aiemmasta OPEC+ -maiden uuden tuotannonrajoitussopimuksen astuttua voimaan toukokuun alussa. Rakentaminen väheni 3 % vuotta aiemmasta.

Myös työttömyys kasvoi edelleen. Toukokuun lopussa Venäjällä oli työttömiä 4,5 miljoonaa eli noin 6 % työvoimasta. Huhti-toukokuun aikana tilastoitu työttömyys on kasvanut noin miljoonalla henkilöllä. Myös palkat ovat kääntyneet laskuun: huhtikuussa reaalipalkat supistuivat 2 % vuotta aiemmasta.

Venäjän talousministeriön ennakkoarvion mukaan Venäjän BKT supistui noin 11 % vuotta aiemmasta huhti-toukokuussa. Ennakoivat indikaattorit viittaavat Venäjän taloustilanteen kuitenkin kohentuneen kesäkuussa.

Venäjän teollisuuden ja kaupan kehitys edelleen heikkoa toukokuussa

202027_v1.png

Lähteet: CEIC, Rosstat, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/26 Näytä viikkokatsaus 2020/28