BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/19

Keskuspankki laski avainkorkoa puoli prosenttiyksikköä 5,5 prosenttiin. Keskuspankki viestitti myös saattavansa jatkaa koronlaskuja seuraavassa kokouksessa. Keskuspankin korkopäätösten tekemistä ovat etenkin viime kokouksissa vaikeuttaneet inflaatiota eri suuntiin vetävät tekijät ja talouskehitykseen liittyvä poikkeuksellinen epävarmuus.

Keskuspankin ennakkoarvion mukaan vuosi-inflaatio kiihtyi huhtikuussa yli 3 prosenttiin. Inflaation kiihtyminen johtui ruplan heikentymisestä ja maaliskuun lopun kysyntäpiikistä vähittäiskaupassa. Tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan ruplan kurssin 10 prosentin heikentyminen kiihdyttää Venäjän kuluttajahintainflaatiota noin yhdellä prosenttiyksiköllä kolmen kuukauden kuluessa. Maaliskuussa ruplan nimellinen kauppapainotettu kurssi heikkeni 12 %. Lisäksi kulutuskysyntä kasvoi maaliskuun lopulla hetkellisesti reippaasti, kun venäläiset varautuivat koronapandemian vuoksi asetettuihin rajoitustoimiin. Keskuspankki arvioi inflaation kiihtymisen jäävän suhteellisen lyhytaikaiseksi ja inflaation pysyvän sekä tänä että ensi vuonna keskimäärin keskuspankin 4 prosentin tavoitteen tuntumassa.

Keskuspankin uudessa talousennusteessa Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna 4–6 % ja kasvavan ensi vuonna 3–5 %. Öljyn keskihinnaksi oletetaan ennusteessa tänä vuonna 27 dollaria (eli keskimäärin 20 dollaria touko-joulukuussa) ja ensi vuonna 35 dollaria tynnyriltä. Keskuspankki odottaa etenkin viennin ja investointien supistuvan voimakkaasti. Tuonnin määrän ennakoidaan vähenevän hieman vientiä maltillisemmin. Ennusteessa arvioidaankin Venäjän vaihtotaseen kääntyvän tänä ja ensi vuonna alijäämäiseksi ensimmäistä kertaa 2000-luvulla.

Venäjän keskuspankki laski jälleen avainkorkoa

202019_v2.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/18 Näytä viikkokatsaus 2020/20