BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/17

Alustavien maksutasetietojen mukaan Venäjän tavara- ja palveluviennin arvo oli tammi-maaliskuussa 100 mrd. dollaria eli 13 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Öljy- ja kaasuvienti supistui 25 % hintojen laskettua voimakkaasti ja kysynnän supistuttua, mutta muu tavaravienti kasvoi 2 % vuotta aiemmasta. Palveluvienti supistui, kun koronaviruksen vuoksi asetetut matkustusrajoitukset vähensivät matkailupalveluiden vientiä 27 % vuotta aiempaan verrattuna. Tavara- ja palvelutuonnin arvo oli 74 mrd. dollaria eli runsaan prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Matkailupalveluiden tuonti supistui 16 %, mutta tavaratuonti pysyi vuotta aiemmalla tasollaan. Vaihtotaseen ylijäämä supistui tammi-maaliskuussa huomattavasti vuotta aiemmasta, mutta oli edelleen 22 mrd. dollaria. Neljän viimeisen vuosineljänneksen yhteenlaskettu vaihtotaseen ylijäämä vastasi noin 3 % BKT:stä.

Rahoitustaseen puolella pääomaa vastaavasti virtasi jälleen ulos nettomääräisesti. Ulkomaiset sijoittajat myivät omistamiaan Venäjän valtion velkakirjoja ja kotiuttivat portfoliosijoituksiaan yrityssektorilta. Myös Venäjälle suuntautuvien suorien ulkomaisten sijoitusten nettovirta painui lähes nollaan. Lisäksi venäläiset pankit lyhensivät jälleen ulkomaisia luottojaan. Pääoman ulosvirta oli kuitenkin pienempi kuin vuotta aiemmin, koska venäläiset pankit ja yritykset tekivät vähemmän sijoituksia ulkomaille. Koko yksityisen sektorin nettopääomavirta oli 17 mrd. negatiivinen tammi-maaliskuussa.

Venäjän yksityisen sektorin nettopääomavirta

Lähteet: Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/16 Näytä viikkokatsaus 2020/18