BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/17

Viime viikon World Economic Outlook -julkaisussa Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa maailmantalouden supistuvan tänä vuonna kolme prosenttia ja kasvavan ensivuonna 5,8 %. Venäjän talous kärsii tuntuvasti koronapandemian patoamiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja raakaöljyn hinnan romahduksesta. Venäjän bruttokansantuotteen ennustetaan supistuvan tänä vuonna peräti 5,5 % ja kasvavan ensi vuonna vain 3,5 %. Näin ollen BKT:n koko olisi vuonna 2021 pienempi kuin vuonna 2018.

Myös monet muut ennusteita tekevät instituutiot arvioivat Venäjän BKT:n supistuvan tänä vuonna. Ennustenumerot riippuvat hyvin paljon siitä, kuinka kauan Venäjän oletetaan noudattavan suhteellisen tiukkoja liikkumisrajoituksia. Esimerkiksi IMF:n perusennusteessa lähdetään siitä, että rajoittavat toimenpiteet keskittyvät vuoden toiselle neljännekselle, ja että pandemiasta toipuminen alkaa 2020 toisella vuosipuoliskolla. Venäjän kohdalla myös oletuksilla öljyn hinnan kehityksestä alkuvuoden romahduksen jälkeen on suuri merkitys ennusteelle.

Euroopan muissa nousevissa talouksissa – kuten Ukrainassa ja Turkissa – talouskehitys on tänä vuonna myös heikkoa. Toisaalta Turkin talouden odotetaan elpyvän ensi vuonna voimakkaasti. Aasiassa talouskehitys on IMF:n mukaan tänä vuonna muita parempaa, ja monet alueen nousevat taloudet pysyvät kasvun syrjässä kiinni.

Venäjän talouden – kuten muidenkin maiden – hyvin lyhyen aikavälin kehitystä seurataan tällä hetkellä esimerkiksi liikennemäärien, energiankulutuksen sekä vähittäiskaupan päivä- ja viikkomittarien avulla. Rajoittavien toimenpiteiden ensiviikkojen aikana esimerkiksi energiankulutus on vähentynyt 3–5 % vuoden takaa. Joidenkin arvioiden mukaan tämä merkitsee bruttokansantuotteen supistumista noin kymmenellä prosentilla. Alfa-pankin raportoiman maksukorttidatan mukaan huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla kotitalouksien kulutus väheni peräti noin 30 % maaliskuun lopusta.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä teollisuustuotannon vuosikasvu oli 1,5 % (maaliskuussa 0,3 %), ja tehdasteollisuus kasvoi vielä 3,8 % vuotta aiemmasta (maaliskuussa 2,6 %). Ennen koronaepidemian iskua Venäjän talous oli siis suhteellisen nopeassa kasvussa.

Huhtikuussa julkaistuja BKT-ennusteita

Lähteet: Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki, Aasian kehityspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/16 Näytä viikkokatsaus 2020/18