BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/01

Pakotteet saivat alkunsa, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan keväällä 2014. Kevään ja kesän aikana EU ja Yhdysvallat sekä eräät muut länsimaat asettivat Venäjälle pakotteita Krimin valtauksen sekä Itä-Ukrainan tilanteen epävakauttamisen johdosta. Keskeisimmät vuonna 2014 asetetuista pakotteista kieltävät pitkäaikaisen rahoituksen eräille venäläisille valtion enemmistöomistuksessa oleville pankeille ja sotateollisuudessa tai öljyalalla toimiville yrityksille sekä puolustusteknologian kaupan Venäjän kanssa. Lisäksi ne rajoittavat kaksikäyttötuotteiden sekä öljyntuotantoon liittyvän teknologian vientiä Venäjälle. Näitä EU:n pakotteita tarkastellaan puolen vuoden välein ja tällä hetkellä ne ovat voimassa ensi heinäkuun loppuun saakka. Pakotteet poistetaan, jos Venäjä täyttää Minskin sopimuksissa määritellyt Ukrainan konfliktiin liittyvät ehdot.

Venäjä asetti elokuussa 2014 useille EU-maista, Yhdysvalloista ja eräistä muista maista peräisin oleville elintarvikkeille vastapakotteiksi nimeämänsä tuontikiellot. Venäjän tuontikieltojen voimassaoloa ei ole tällä hetkellä sidottu muiden maiden asettamiin pakotteisiin. Tuontikiellot tukevat Venäjän pidempiaikaista pyrkimystä elintarvikeomavaraisuuteen ja kotimaisen maataloustuotannon elvyttämiseen. Ne ovat myös sopusoinnussa Venäjän yleisen kauppapoliittisen linjan kanssa, jossa protektionistiset pyrkimykset ovat lisääntyneet viime vuosina.

Vuosina 201619 Yhdysvallat on asettanut lukuisia venäläisiä henkilöitä ja yrityksiä pakotelistalleen (SDN-lista), mikä mm. estää amerikkalaisten henkilöiden ja yritysten liiketoiminnan niiden kanssa. Yhdysvallat on asettanut Venäjään kohdistuvia pakotteita myös muilla kuin Ukrainan konfliktiin liittyvillä perusteilla. Näihin pakotteisiin kuuluu mm. amerikkalaisia rahoituslaitoksia koskeva kielto osallistua Venäjän valtion uusien valuuttamääräisten velkakirjojen liikkeellelaskuihin. Viimeisimpänä joulukuussa pakoteuhan alle joutuivat Venäjältä Saksaan rakenteilla olevan kaasuputki Nordstream 2:n rakennustöihin osallistuvat yritykset ja henkilöt.


Näytä viikkokatsaus 2020/02