BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/46

Venäjän tavaraviennin arvo supistui tammi-syyskuussa 5 % vuotta aiemmasta ja oli 390 mrd. dollaria. Supistumisen taustalla oli pääosin alempi öljyn hinta. Raakaöljyn ja öljytuotteiden vientimäärä kasvoi prosentin vuotta aiemmasta. Maakaasun osalta putkikaasun vientimäärä supistui hieman, mutta LNG:n vienti lisääntyi reippaasti Jamalin niemimaan tuotannon päästyä vauhtiin tänä vuonna. Öljyn ja kaasun osuus viennistä oli jälleen lähes kaksi kolmannesta. Muita tärkeimpiä vientituotteita olivat metallit (9%) ja kemialliset tuotteet (6 %). Metallien vienti on supistunut tänä vuonna, kun taas kemiallisten tuotteiden vienti on kasvanut hieman.

Venäjän tavaratuonnin arvo pysyi tammi-syyskuussa lähes ennallaan vuotta aiempaan verrattuna ja oli 175 mrd. dollaria. Kemiallisten tuotteiden ja metallien tuonti kasvoi maltillisesti, kun taas koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti supistui hieman. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus tuonnista oli lähes puolet. Muita suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa olivat kemialliset tuotteet (19 %) ja elintarvikkeet (12 %).

EU:n osuus Venäjän tavaraviennistä oli 45 % ja tavaratuonnista 36 %. Venäjän suurin yksittäinen kauppakumppanimaa oli Kiina, jonka osuus viennistä oli 13 % ja tuonnista 22 %. Euraasian talousliiton maiden osuus oli vajaat 10 % sekä viennissä että tuonnissa.

Venäjän tuonnin arvon muutos eräissä tuoteryhmissä

Lähde: CEIC, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2019/45 Näytä viikkokatsaus 2019/47