BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/31

Juuri julkaistun SAFEn vuoden 2018 vuosikirjan mukaan dollarin osuus varannoista on supistunut vuoden 1995 79 prosentista 58 prosenttiin vuoden 2014 lopussa. Vuodesta 2005 vuoteen 2014 varannon keskimääräinen vuosituotto oli 3,7 %. Muiden valuuttojen osuuksia ja tuoreempia tietoja SAFE ei julkaissut.

Kiinan valuuttavarannon koostumus on ollut tarkkaan varjeltu salaisuus. Talousjulkaisu Caixinin mukaan varantoja on tiettävästi yli 30 valuutassa, mikä on enemmän kuin useimmissa muissa maissa. IMF:n mukaan dollarin osuus kaikkien keskuspankkien varantosijoituksista on tällä hetkellä keskimäärin noin 62 %.

Vaihtotaseen suurten ylijäämien seurauksena Kiinan valuuttavaranto kasvoi menneinä vuosina maailman selvästi suurimmaksi. Kiinan valuuttareservit olivat suurimmillaan 4 000 mrd. dollaria vuoden 2014 puolivälissä, mutta laskivat nopeasti nykytasolle vuoden 2016 loppuun mennessä. Kesäkuun 2019 lopussa Kiinan valuuttavaranto oli noin 3200 mrd. dollaria, lähes 2,5 kertaa suurempi kuin Japanin valuuttavaranto, joka on maailman toiseksi suurin. Kiinan vaihtotaseen ylijäämä on painunut 1 prosenttiin suhteessa BKT:hen eikä ruoki varannon kasvua entiseen malliin.


Näytä viikkokatsaus 2019/30 Näytä viikkokatsaus 2019/32