BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/31

Asiaa koskeva tuore lakimuutos kattaa ruplamääräiset vientisopimukset sikäli, kun sopimukset edellyttävät myös vientikaupan maksuja ruplissa.

Venäjän keskeisten perusvientihyödykkeiden, kuten raakaöljyn, öljytuotteiden, maakaasun, hiilen sekä metallijätteiden ja -romun, osalta kotiutusvelvoite poistuu asteittain vuoden 2020 alusta vuoden 2024 alkuun mennessä. Muiden ruplamääräisten vientitulojen kotiutuspakko poistuu kerralla vuoden 2020 alussa. Muutos ei kuitenkaan koske raakapuun ja raakapuumateriaalin vientiä, johon lain perustelujen mukaan liittyy paljon rikollista toimintaa.

Nykyään kaikki vientitulot on kotiutettava riippumatta vientisopimuksessa käytetystä valuutasta. Velvollisuutta vaihtaa vientitulot rupliksi ei kuitenkaan ole ollut enää moniin vuosiin.

Kotiutusvelvoitteiden poiston tavoitteena on edistää ruplan käyttöä mm. Venäjän viennissä, jossa ruplan osuus on viime vuosina pysynyt ennallaan. Euron osuus Venäjän viennissä käytettävistä valuutoista on sen sijaan kaksinkertaistunut ja ylsi talvella yli viidesosaan.

Eri valuuttojen osuus Venäjän viennissä ja tuonnissa 2013–2019

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2019/30 Näytä viikkokatsaus 2019/32