BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/22

Pääasiassa Sisä-Mongolian maakunnassa toimiva Baoshang-pankki ajautui ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin. Kiinan pankki- ja vakuutussääntelykomissio (CBIRC) on yhdessä keskuspankin kanssa ottanut sen vuodeksi haltuunsa 24.5. alkaen. Operaation tarkoitukseksi on ilmoitettu tallettajien ja muiden asiakkaiden etujen turvaaminen.

Pankin päivittäiset toiminnot on siirretty valtio-omisteisen China Construction Bankin hoidettaviksi, ja keskuspankki on ilmoittanut tarjoavansa likviditeettiä ongelmapankille. Baoshang ei ole julkaissut varsinaista vuositilinpäätöstä vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen.

Liian suuret luottoriskit, liian nopea kasvu ja riippuvuus pankkien välisistä lainoista ovat aiheuttaneet Baoshang-pankin ongelmat. Pankin vakavaraisuus on ollut heikompi kuin sen useimmilla kilpailijoilla, ja vakavaraisuus on heikentynyt jo vuosia. Viimeisimpien saatavilla olevien lukujen valossa pankin kannattavuus pysyi kuitenkin hyvänä, mutta luottokannan laadun heikkeneminen ei välttämättä näy tilinpäätöksen mukaisessa voitossa. Järjestämättömien saamisten osuus kaikista saamisista oli kasvanut, mutta pankin mukaan osuus oli maltillinen, alle 2 % vuoden 2016 lopulla.

Baoshang on kasvanut voimakkaasti. Vuosina 2013–2017 sen taseen loppusumma yli kaksinkertaistui ja lainat yleisölle lähes kolminkertaistuivat. Pankkiin tehdyt talletukset eivät ole riittäneet rahoittamaan kasvua. Baoshang on ollut erittäin riippuvainen muilta pankeilta saamistaan lainoista. Velat muille pankeille lähes nelinkertaistuivat vuosina 2013–2017.

Baoshang ei kokonsa puolesta ole systeemisesti merkittävä. Se lukeutuu kuitenkin Kiinan 50. suurimman pankin joukkoon. Työntekijöitä sillä on noin 8 000. Sen taseen loppusumma on ollut vain noin pari prosenttia suurimman pankin ICBC:n taseesta. Tapauksella voi kuitenkin olla laajempaa merkitystä, sillä se voi heikentää yleisön luottamusta pieniin, alueellisiin pankkeihin. Pankkijärjestelmä on suurelta osin valtion omistuksessa, mutta Baoshangilla on ollut lähinnä yksityisiä osakkeenomistajia.

Kiinassa on muutamia muitakin pienehköjä pankkeja, joiden kehitys viime vuosina on ollut melko samantapainen. Useimmiten niillä on kuitenkin parempi vakavaraisuus, eivätkä ne ole kasvaneet yhtä nopeasti kuin Baoshang.

CBIRC:n mukaan maassa toimii yhteensä noin 4 000 pankkia. Viiden suuren liikepankin osuus pankkisektorin yhteenlasketusta taseen loppusummasta on noin 40 %. Osakepankkeja on 12 ja niiden osuus sektorista on noin 20 %. Kaupunkipankkeja on noin 130 (osuus sektorista reilu 10 %) ja politiikkapankkeja kolme (osuus sektorista 10 %). Muiden pankkien, lähinnä erityyppisten maaseutupankkien ja postipankin, osuus pankkisektorista on 20 %. Viime vuosina pienet ja keskisuuret pankit ovat kasvattaneet taseitaan nopeasti.


Näytä viikkokatsaus 2019/21 Näytä viikkokatsaus 2019/23