BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/51

Keskuspankki nosti avainkorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Uusi avainkorko on 17.12. lähtien 7,75 %. Edellisen kerran keskuspankki nosti avainkorkoa syyskuussa. Keskuspankki ilmoitti myös jatkavansa syksyllä tauolla olleita budjettisäännön mukaisia valuutanostoja finanssiministeriölle 15.1.2019 alkaen.

Keskuspankki perusteli päätöstään lähinnä lyhyen aikavälin koholla pysyneillä inflaatioriskeillä. Kuluttajahintojen nousu vuodentakaisesta oli 10.12. keskuspankin arvion mukaan 3,9 %. Arvonlisäveron korotus ensi vuoden alussa 18 %:sta 20 %:iin ja ruplan kurssin heikentyminen vuoden 2018 alusta noin 15 % suhteessa dollariin (noin 10 % suhteessa euroon) kuitenkin nostavat inflaatiota ensi vuonna. Keskuspankin ennusteen mukaan vuosi-inflaatio on 5—5,5 % ensi vuoden lopussa, mutta vuoden alkupuoliskolla inflaatio voi hetkellisesti kiihtyä jopa 6 %:iin. Ennusteen mukaan inflaatio hidastuu 4 %:n tavoitetasolle vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Ulkoisista inflaatioriskeistä keskuspankki mainitsi mm. pääomien ulosvirtauksen nousevista talouksista ja geopolitiikan. Tämän ohella riskit öljyn ylitarjonnasta ensi vuonna ovat lisääntyneet.

Keskuspankin talletuskorko pankkien yön yli -talletuksille on avainkorkopäätöstä mukaillen 6,75 %. Rahamarkkinakoroista pankkien välisten ruplamääräisten ns. yön yli -lainojen (MIACR ja RUONIA) korko oli alkuviikolla noin 7,6 %. Pankkien (pl. Sberbank) yrityksille myöntämien ruplamääräisten maturiteetiltaan yli vuoden pituisten lainojen keskikorko oli 9,2 % lokakuussa.

Venäjän keskuspankin avainkorko ja vuosi-inflaatio

Lähde: Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2018/50